Results: Autumn Elections 2022 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2022

See the students elected to roles for 2022-23 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2022-23

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Thank you to everyone who voted in the Autumn Elections 2022 and congratulations to the successful candidates. The following roles have been elected:

Vice President Education

Noah Russell 

Ethical & Environmental Officer 

Aurora Birkeland 

LGBTQ+ Officer (Open)

Ciaran Caple-Williams

Mature Students' Officer 

Helen Harwood

 

Student Senate

Priyanka Choudhary 

Micaela Panes 

Rebecca Rumsey 

Maria Pollard 

Grace Wairimu Munyiri 

Freya Johns 

Lottie Atton 

Elle Ladkin 

Alice Doyle 

Alex Meers 

Chris-Grayson Diamond 

Syed Ali Rizvi 

Gurpal Sahota 

Jake Enea 

Julian Tse

 

Scrutiny Committee

Hanna Pageau 

Alex Meers 

Chris-Grayson Diamond 

Micaela Panes 

Akash Pravin Dhanurkar 

Grace Wairimu Munyiri 

Maria Pollard 

Julian Tse 

Miraj Rahman-Blake

 

NUS National Conference Delegates

Angie Flores Acuna 

Aurora Birkeland 

Georgina Dunn

Ashly Alava Garcia 

Penny Dinh

Shreshth Goel 

Alex Meers 

Syed Ali Rizvi 

Gurpal Sahota 

Chris-Grayson Diamond 

Grace Wairimu Munyiri

 

NUS Wales Conference Delegates

Shreshth Goel

Alex Meers 

Angie Flores Acuna 

Deio Owen 

Janet Williams 

Georgina Dunn

Ashly Alava Garcia 

Aurora Birkeland 

Penny Dinh 

Chris-Grayson Diamond 

Zacchaeus Hayward 

Rebecca Deverell 

Liv Evans

Grace Wairimu Munyiri 

Alice Doyle 

 

NUS Liberation Conference Delegates

Black* Student Delegate: Grace Wairimu Munyiri

Black* Student Delegate: Penny Dinh 

Disabled Student Delegate: Hanna Pageau

LGBTQ+ Student Delegate: Alex Meers

Trans Student Delegate: Ciaran Caple-Williams

Woman Student Delegate: Aurora Birkeland


Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2022

Diolch i bawb a bleidleisiodd yn Etholiadau'r Hydref 2022 a llongyfarchiadau mawr i'r ymgeiswyr llwyddiannus. Etholwyd y rolau canlynol:

Is-Lywydd Addysg

Noah Russell 

Swyddog Moesegol Ac Amgylcheddol

Aurora Birkeland 

Swyddog LHDTC +

Ciaran Caple-Williams

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Helen Harwood

 

Seneddwr Myfyrwyr

Priyanka Choudhary 

Micaela Panes 

Rebecca Rumsey 

Maria Pollard 

Grace Wairimu Munyiri 

Freya Johns 

Lottie Atton 

Elle Ladkin 

Alice Doyle 

Alex Meers 

Chris-Grayson Diamond 

Syed Ali Rizvi 

Gurpal Sahota 

Jake Enea 

Julian Tse

 

Pwyllgor Craffu

Hanna Pageau 

Alex Meers 

Chris-Grayson Diamond 

Micaela Panes 

Akash Pravin Dhanurkar 

Grace Wairimu Munyiri 

Maria Pollard 

Julian Tse 

Miraj Rahman-Blake

 

Cynrychiolwyr UCM y DU

Angie Flores Acuna 

Aurora Birkeland 

Georgina Dunn

Ashly Alava Garcia 

Penny Dinh

Shreshth Goel 

Alex Meers 

Syed Ali Rizvi 

Gurpal Sahota 

Chris-Grayson Diamond 

Grace Wairimu Munyiri

 

Cynrychiolwyr UCM Cymru

Shreshth Goel

Alex Meers 

Angie Flores Acuna 

Deio Owen 

Janet Williams 

Georgina Dunn

Ashly Alava Garcia 

Aurora Birkeland 

Penny Dinh 

Chris-Grayson Diamond 

Zacchaeus Hayward 

Rebecca Deverell 

Liv Evans

Grace Wairimu Munyiri 

Alice Doyle 

 

Cynrychiolwyr Rhyddhad UCM

Cynrychiolydd Myfyrwyr Duon*: Grace Wairimu Munyiri

Cynrychiolydd Myfyrwyr Duon*: Penny Dinh 

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau: Hanna Pageau

Cynrychiolydd Myfyrwyr LHDTC+: Alex Meers

Cynrychiolydd Myfyrwyr Trans: Ciaran Caple-Williams

Cynadleddwr Myfyrwyr sy'n Fenyw: Aurora Birkeland

 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777