Notice of Poll for 2024 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2024

See the candidates running for roles this year | Gweler yr ymgeiswyr y rolau eleni

featuredwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

The following candidates have nominated themselves for the Spring Elections 2024. All Cardiff University students have the democratic right to influence the issues the Students’ Union works on and contribute to the way it represents you to the University and wider community.

Use your vote

Voting will take place from Monday 4 March at 10:00 to Thursday 7 March at 16:00. Make sure you use your vote to choose who will lead the Students' Union and represent you.

Get informed

Candidates produce manifestos that contain the ideas and principles of their campaigns. Ask yourself if they display the priorities as well as the key creative and communication skills that you would like to see in someone who is representing you. Manifestos will be published soon.

 

Students' Union President

Hanna Marie Pageau

Jono Williams

Madison Hutchinson

 

Vice President Cymraeg

Catrin Edith Parry

 

Vice President Heath Park Campus (Education and Welfare)

Shola Bold

Vira Pansare

 

Vice President International Students (Education and Welfare)

Aewaz Coelho

Ana Nagiel Escobar

Gao Qi

Arsha Kaur (Harshdeep)

Madhvi Patel

Marc Pérez Piquer

Muhammad Ahmad Malik

Swapna Madasi Chandra Shekar

Tooba Ahmed Qureshi

 

Vice President Postgraduate Students (Education and Welfare)

Abi Owen

Micaela Panes

 

Vice President Societies and Volunteering

Eve Chamberlain

Morgan Plumstead

Nodie Caple-Faye

Sanjith Harsha Kumar

Trystan Gwennap

 

Vice President Sports and Athletic Union President

Adam Kelly-Moore

Fi Reid

Georgia Spry

Honor Mitchell Brock

 

Accessibility Officer

Bethany Thomas

 

Anti-Racism Officer

Faaiza Bashir

Umar Shahid

 

Estranged Students' Officer

Elle Ladkin

Kavi Susee

Raven J. Hope

 

Ethical and Environmental Officer

Ibrahim Sharif

 

LGBTQ+ Officer

Joseph Tallamy

Talyn Fryers-Fogarty

 

Mature Students' Officer

Sian Evans

 

Mental Health Officer

Grace D'Souza

Liliana-Louisa Seidel

 

Student Parents and Carers Officer

Apurwa Sinha

 

Women's Officer

Rebecca Rumsey

 

 


 

Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu eu hun ar gyfer Etholiadau’r gwanwyn 2024. Mae gan bob myfyriwr Prifysgol Caerdydd yr hawl ddemocrataidd i ddylanwadu ar y materion y mae Undeb y Myfyrwyr yn eu gweithio arnynt ac i gyfrannu at y ffordd mae’n eich cynrychioli chi i'r Brifysgol ac i'r gymuned ehangach. 

Bydd y pleidleisio’n digwydd rhwng dydd Llun 4 Mawrth am 10:00 a dydd Iau 7 Mawrth am 16:00. Sicrhewch eich bod yn defnyddio’ch pleidlais i benderfynu pwy fydd yn arwain Undeb y Myfyrwyr ac yn eich cynrychioli.

Mae ymgeiswyr yn creu maniffestos sy’n cynnwys syniadau ac egwyddorion eu hymgyrchoedd. Gofynnwch i'ch hun a ydyn nhw’n arddangos y blaenoriaethau yn ogystal â’r sgiliau creadigol a chyfathrebu allweddol yr hoffech chi eu gweld mewn rhywun sy’n eich cynrychioli. Cyhoeddir maniffestos yn fuan.

 

Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Hanna Marie Pageau

Jono Williams

Madison Hutchinson

 

Is-lywydd y Gymraeg

Catrin Edith Parry

 

Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan (Addysg a Lles)

Shola Bold

Vira Pansare

 

Is-lywydd Myfyrwyr Rhyngwladol (Addysg a Lles)

Aewaz Coelho

Ana Nagiel Escobar

Gao Qi

Arsha Kaur (Harshdeep)

Madhvi Patel

Marc Pérez Piquer

Muhammad Ahmad Malik

Swapna Madasi Chandra Shekar

Tooba Ahmed Qureshi

 

Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig (Addysg a Lles)

Abi Owen

Micaela Panes

 

Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Eve Chamberlain

Morgan Plumstead

Nodie Caple-Faye

Sanjith Harsha Kumar

Trystan Gwennap

 

Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau

Adam Kelly-Moore

Fi Reid

Georgia Spry

Honor Mitchell Brock

 

Swyddog Hygyrchedd

Bethany Thomas

 

Swyddog Gwrth-Hiliaeth

Faaiza Bashir

Umar Shahid

 

Swyddog Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Elle Ladkin*

Kavi Susee

Raven J. Hope

 

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

Ibrahim Sharif

 

Swyddog LHDTC+

Joseph Tallamy

Talyn Fryers-Fogarty

 

Swyddog Myfyrwyr Hŷn

Sian Evans

 

Swyddog Iechyd Meddwl

Grace D'Souza

Liliana-Louisa Seidel

 

Swyddog Myfyrwyr sy'n Rhieni ac yn Ofalwyr

Apurwa Sinha

 

Swyddog Menywod

Rebecca Rumsey

 

Comments

 
default