Spring Elections Results 2024 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2024

Meet your 2024/25 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2024/25.

featuredwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Meet your 2024/25 Elected Officer Team

Congratulations to everyone who ran in the 2024 Spring Elections and thanks to all of you who voted.

It's an historic day for Cardiff Students' Union as we elect our first all women Sabbatical Officer team. The organisation has a proud history of championing opportunities, and we have aspired to remove barriers and inspire diversity in leadership roles. 

Throughout March we are celebrating Women's Month, you can find out more and get involved at cardiffstudents.com/your-voice/campaigns/womens-month/

Please click on the role titles for the appropriate count sheets. The count sheets are automatically generated by the voting system.

The following winners have been announced:

Sabbatical Officers

Students' Union President: Madison Hutchinson

Vice President Cymraeg: Catrin Edith Parry

Vice President Heath Park Campus (Education & Welfare): Shola Bold

Vice President International Students (Education and Welfare): Ana Nagiel Escobar

Vice President Postgraduate Students (Education & Welfare): Micaela Panes

Vice President Societies & Volunteering: Eve Chamberlain

Vice President Sports and Athletic Union President: Georgia Spry

Campaign Officers

Accessibility Officer: Bethany Thomas

Anti-Racism Officer: Faaiza Bashir

Estranged Students’ Officer: Elle Ladkin

Ethical & Environmental Officer: Ibrahim Sharif

LGBTQ+ Officer: Joseph Tallamy

LGBTQ+ Officer: Talyn Fryers-Fogarty

Mature Students’ Officer: Sian Evans

Mental Health Officer: Grace D’Souza

Students Parents and Carers Officer: Apurwa Sinha

Women’s Officer: Rebecca Rumsey

 


 

Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2024/25.

Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn Etholiadau Gwanwyn Undeb y Myfyrwyr 2024 a diolch i bawb a bleidleisiodd.

Mae'n ddiwrnod hanesyddol i Undeb Myfyrwyr Caerdydd wrth i ni ethol ein tîm Swyddogion Sabothol cwbl fenywaidd gyntaf. Mae gan y sefydliad hanes o hyrwyddo cyfleoedd, ac rydym wedi anelu at gael gwared ar rwystrau ac ysbrydoli amrywiaeth o fewn rolau arweinyddiaeth. Trwy gydol fis Mawrth byddwn yn dathlu Mis y Menywod - gallwch ddysgu mwy a chymryd rhan trwy https://www.cardiffstudents.com/your-voice/campaigns/womens-month/

Cliciwch ar deitlau'r rolau i weld y taflenni cyfri pleidleisiau perthnasol. Mae'r taflenni cyfri pleidleisiau wedi cael eu cynhyrchu'n awtomatig gan y system bleidleisio.

Dyma'r enillwyr:

Swyddogion Sabothol

Llywydd Undeb y Myfyrwyr: Madison Hutchinson

Is-lywydd y Gymraeg: Catrin Edith Parry

Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan (Addysg a Lles): Shola Bold

Is-lywydd Myfyrwyr Rhyngwladol (Addysg a Lles): Ana Nagiel Escobar

Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig (Addysg a Lles): Micaela Panes

Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Eve Chamberlain

Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau: Georgia Spry

Swyddogion Ymgyrchu

Swyddog Hygyrchedd: Bethany Thomas

Swyddog Gwrth-Hiliaeth: Faaiza Bashir

Swyddog Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio: Elle Ladkin

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol: Ibrahim Sharif

Swyddog LHDTC+: Joseph Tallamy

Swyddog LHDTC+: Talyn Fryers-Fogarty

Swyddog Myfyrwyr Hŷn: Sian Evans

Swyddog Iechyd Meddwl: Grace D’Souza

Swyddog Myfyrwyr sy'n Rhieni ac yn Ofalwyr: Apurwa Sinha

Swyddog Menywod: Rebecca Rumsey

Comments

 
default