Spring Elections Results 2023 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2023

Meet your 2023/24 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2023/24.

featuredwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Meet your 2023/24 Elected Officer Team

Congratulations to everyone who ran in the 2023 Spring Elections and thanks to all of you who voted.

Please click on the role titles for the appropriate count sheets. The count sheets are automatically generated by the voting system.

The following winners have been announced:

Sabbatical Officers

Campaign Officers

 


 

Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2023/24.

Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn Etholiadau Gwanwyn Undeb y Myfyrwyr 2023 a diolch i bawb a bleidleisiodd.

Cliciwch ar deitlau'r rolau i weld y taflenni cyfri pleidleisiau perthnasol. Mae'r taflenni cyfri pleidleisiau wedi cael eu cynhyrchu'n awtomatig gan y system bleidleisio.

Dyma'r enillwyr:

Swyddogion Sabothol

Swyddogion Ymgyrchu

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777