Spring Elections Results 2023 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2023

Meet your 2023/24 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2023/24.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Meet your 2023/24 Elected Officer Team

Congratulations to everyone who ran in the 2023 Spring Elections and thanks to all of you who voted.

Please click on the role titles for the appropriate count sheets. The count sheets are automatically generated by the voting system.

The following winners have been announced:

Sabbatical Officers

Campaign Officers

 


 

Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2023/24.

Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn Etholiadau Gwanwyn Undeb y Myfyrwyr 2023 a diolch i bawb a bleidleisiodd.

Cliciwch ar deitlau'r rolau i weld y taflenni cyfri pleidleisiau perthnasol. Mae'r taflenni cyfri pleidleisiau wedi cael eu cynhyrchu'n awtomatig gan y system bleidleisio.

Dyma'r enillwyr:

Swyddogion Sabothol

Swyddogion Ymgyrchu

Comments

 
default