Spring Elections Results 2021 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2021

Meet your 2021/22 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2021/22.

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to everyone who ran in the 2021 Spring Elections and thanks to all of you who voted. The following winners have been announced: 

Students' Union President: Hannah Doe 

VP Heath Park Campus: Seb Ripley 

VP Societies & Volunteering: Chris Grieve 

VP Education: Gina Dunn 

VP Postgraduate Students: Orla Tarn 

VP Welfare & Campaigns: Charlotte Towlson 

VP Sports and Athletic Union President: Megan Somerville 

Black and Ethnic Minorities Officer: Ashly Alava Garcia 

Welsh Language Officer: Annell Dyfri 

LGBT+ Officer (Open): Lola Brin 

LGBT+ Officer (Trans): Lucas Jakabovic 

Ethical & Environmental Officer: Punyaja Jani 

International Students Officer: Ayana Sakai 

Women’s Officer: Bryony Danks 

Students with Disabilities’ Officer: Megan Dee 

Mental Health Officer: Rebecca Deverell 

Mature Students’ Officer: Vee Somasundaram 

Scrutiny Committee:     

 • Zacchaues Hayward 
 • Jazz Walsh 

Student Senate: William Lloyd 

NUS National Delegates:    

 • Reshika Anandapuram Suraj 
 • Jane Chukwu 
 • Fern Dempsey 
 • Hannah Does 
 • Precious Ebere 
 • Zacchaeus Hayward 
 • Bruce Hunt 
 • Janet Williams 

Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn Etholiadau Undeb Myfyrwyr 2021 a diolch i bawb a bleidleisiodd. Dyma'r enillwyr:

Llywydd Yr Undeb:  Hannah Doe

IL Campws Parc Y Mynydd Bychan: Seb Ripley

IL Cymdeithasau A Gwirfoddoli: Chris Grieve

IL Addysg: Gina Dunn

IL Myfyrwyr Ôl-Raddedig: Orla Tarn

IL Lles Ac Ymgyrchoedd: Charlotte Towlson

IL Chwaraeon A Llywydd Yr Undeb Athletau: Megan Somerville

Swyddog Myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig: Ashly Alava Garcia

Swyddog Y Gymraeg: Annell Dyfri

Swyddog Lhdt+ (Agored): Lola Brin

Swyddog Lhdt+ (Traws): Lucas Jakabovic

Swyddog Moesegol Ac Amgylcheddol: Punyaja Jani

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol: Ayana Sakai

Swyddog Merched: Bryony Danks

Swyddog Myfyrwyr Ag Anableddau: Megan Dee

Swyddog Iechyd Meddwl: Rebecca Deverell

Swyddog Myfyrwyr Hyn: Vee Somasundaram

Cynrychiolwyr UCM:

 • Zacchaues Hayward
 • Jazz Walsh

Pwyllgor Craffu: William Lloyd

Senedd y Myfyrwyr:

 • Reshika Anandapuram Suraj
 • Jane Chukwu
 • Fern Dempsey
 • Hannah Does
 • Precious Ebere
 • Zacchaeus Hayward
 • Bruce Hunt
 • Janet Williams

Comments

 
dominos