Results: Autumn Elections 2023 | Canlyniadau: Etholiadau’r Hydref 2023

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

Thank you to everyone who voted in the Autumn Elections 2023 and congratulations to the successful candidates.

If you are still interested in joining our new student leaders and becoming our new Anti-Racism Officer, a member of Student Senate, an NUS delegate, or part of one of the Sabbatical Officers’ Executive Committees then don’t worry - there is still time. You can find out how to get involved in our Notice of By-Election here.

The following candidates have been elected:

Estranged Students Officer

ELLE LADKIN

LGBTQ+ Officer

AJ LUMLEY

Student Senate 

ABY ANDERSON-PELED

AMELIA HAMILTON

ANDREW GEORGE

ANNA KIDDIER

GABRIELA DIMITROVA

GOKULA KRISHNAN KELAMBAKKAM RAJENDIRAN

JAY GOSWAMI

JONATHAN WILLIAMS

LI ZHANG

MARIA POLLARD

MASUD RAHMAN

RAASHI KHANNA

SASTIVEL PREETHAM.B.R

SHANE TONER

SINTHIA DEBROY

SUSHAMA SWATHI

TAIMUR KHAN

TANISHA KOHLI

UMAR SHAHID

WILLIAM GOLDING

ZOHAIB TAHIR

NUS National Conference Delegate

ALEX MEERS

ANGIE FLORES ACUÑA

DEIO OWEN

GAYATRI PATWAR

JOSHUA TANDY

KATIE HALL

MICAELA PANES

NOAH RUSSELL

OLIVIA HERRIES

RABIA KHAN

ZOHAIB TAHIR

NUS Wales Conference Delegate

ANGIE FLORES ACUÑA

DEIO OWEN

MADISON HUTCHINSON

MICAELA PANES

NODIE CAPLE-FAYE

NUS Liberation Conference Delegate

ALEX MEERS

HANNA MARIE PAGEAU

MARIA POLLARD

NODIE CAPLE-FAYE

AU Executive Committee

ADAM KELLY-MOORE

HARIS HUSSNAIN

Heath Park Executive Committee

CARMEL ROYSTON

DANIEL MC CORMACK

DAVID JACKSON

EM CAMPBELL

GEORGINA EDWARDS

LILY DERMOTT

VIRA PANSARE

Postgraduate Executive Committee

ANQI XU

BRIAN ROPER

DARSHAN SHETH

DEEPA SHANKLA

KARAN BARAMATE

MADHVI PATEL

MELIKA GHORBANKHANI

SASTIVEL PREETHAM.B.R

SERENA RATTU

TOM SPARE

Societies Executive Committee

CHRISTOPHER NICKELS

CHRISTOPHER WILLIAMS

DAVID ANLEY

EM HASLING

IZZI CROFT-SMITH

JOE REEVES

JOSEPH TALLAMY

MARC PÉREZ PIQUER

NODIE CAPLE-FAYE

TAIMUR KHAN

UMAR SHAHID

WILLIAM GOLDING

ZOHAIB TAHIR

Student Media Executive Committee

SOPHIA CROTHALL

Undergraduate Executive Committee

ADITYA DILIP

ARNAV JAIN

JOSHUA TANDY

MARC PÉREZ PIQUER

MIA ANTONIAZZI

TAIMUR KHAN

UMAR SHAHID

WILLIAM GOLDING

Volunteering Executive Committee

ANDREW GEORGE

ARUN LAL

HONGNA PAN

MANASI PARAB

SHUYAN YANG

Welsh Executive Committee

CATRIN EDITH PARRY

OWAIN SION

BETSAN ROBERTS

SARA ELAN JONES

SU President's Accountability Council 

JOHN BEAUCHAMP

NODIE CAPLE-FAYE

ZOHAIB TAHIR

 


 

Diolch i bawb wnaeth pleidleisio yn Etholiadau’r Hydref 2023 a llongyfarchiadau i’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn ymuno â’n harweinwyr myfyrwyr newydd a dod yn Swyddog Gwrth-hiliaeth, aelod o’r Senedd Myfyrwyr, Cynrychiolydd UCM, neu’n rhan o Bwyllgorau Gweithredol y Swyddogion Sabothol peidiwch â phoeni – mae yna ragor o amser. Gallwch ddarganfod sut i gymryd rhan yn ein Hysbysiad Isetholiad yma.

Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi cael eu hethol:

Swyddog Ymgyrchu Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

ELLE LADKIN

Swyddog LHDTC + 

AJ LUMLEY

Senedd y Myfyrwyr

ABY ANDERSON-PELED

AMELIA HAMILTON

ANDREW GEORGE

ANNA KIDDIER

GABRIELA DIMITROVA

GOKULA KRISHNAN KELAMBAKKAM RAJENDIRAN

JAY GOSWAMI

JONATHAN WILLIAMS

LI ZHANG

MARIA POLLARD

MASUD RAHMAN

RAASHI KHANNA

SASTIVEL PREETHAM.B.R

SHANE TONER

SINTHIA DEBROY

SUSHAMA SWATHI

TAIMUR KHAN

TANISHA KOHLI

UMAR SHAHID

WILLIAM GOLDING

ZOHAIB TAHIR

Cynrychiolydd i Gynhadledd Genedlaethol UCM

ALEX MEERS

ANGIE FLORES ACUÑA

DEIO OWEN

GAYATRI PATWAR

JOSHUA TANDY

KATIE HALL

MICAELA PANES

NOAH RUSSELL

OLIVIA HERRIES

RABIA KHAN

ZOHAIB TAHIR

Cynrychiolydd i Gynhadledd UCM Cymru

ANGIE FLORES ACUÑA

DEIO OWEN

MADISON HUTCHINSON

MICAELA PANES

NODIE CAPLE-FAYE

Cynhadledd Rhyddhad UCM

ALEX MEERS

HANNA MARIE PAGEAU

MARIA POLLARD

NODIE CAPLE-FAYE

Pwyllgor Gwaith yr UA

ADAM KELLY-MOORE

HARIS HUSSNAIN

Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan

CARMEL ROYSTON

DANIEL MC CORMACK

DAVID JACKSON

EM CAMPBELL

GEORGINA EDWARDS

LILY DERMOTT

VIRA PANSARE

Pwyllgor Gwaith Ôl-raddedig

ANQI XU

BRIAN ROPER

DARSHAN SHETH

DEEPA SHANKLA

KARAN BARAMATE

MADHVI PATEL

MELIKA GHORBANKHANI

SASTIVEL PREETHAM.B.R

SERENA RATTU

TOM SPARE

Pwyllgor Gwaith y Cymdeithasau

CHRISTOPHER NICKELS

CHRISTOPHER WILLIAMS

DAVID ANLEY

EM HASLING

IZZI CROFT-SMITH

JOE REEVES

JOSEPH TALLAMY

MARC PÉREZ PIQUER

NODIE CAPLE-FAYE

TAIMUR KHAN

UMAR SHAHID

WILLIAM GOLDING

ZOHAIB TAHIR

Pwyllgor Gwaith Cyfryngau’r Myfyrwyr

SOPHIA CROTHALL

Pwyllgor Gwaith Israddedig

ADITYA DILIP

ARNAV JAIN

JOSHUA TANDY

MARC PÉREZ PIQUER

MIA ANTONIAZZI

TAIMUR KHAN

UMAR SHAHID

WILLIAM GOLDING

Pwyllgor Gwaith Gwirfoddoli

ANDREW GEORGE

ARUN LAL

HONGNA PAN

MANASI PARAB

SHUYAN YANG

Pwyllgor Gwaith y Gymraeg

CATRIN EDITH PARRY

OWAIN SION

BETSAN ROBERTS

SARA ELAN JONES

Cyngor Atebolrwydd Llywydd yr UM 

JOHN BEAUCHAMP

NODIE CAPLE-FAYE

ZOHAIB TAHIR

 

Comments

 
default