Enriching Student Life Awards 2024 | Gwobrau Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr 2024

The highly anticipated Enriching Student Life Awards (ESLA) ceremony was held on Thursday 9th May. This prestigious partnership event between Cardiff University and Cardiff Students’ Union recognises individuals who have made remarkable contributions to enriching the student experience.

No ratings yet. Log in to rate.

The highly anticipated Enriching Student Life Awards (ESLA) ceremony was held on Thursday 9th May. This prestigious partnership event between Cardiff University and Cardiff Students’ Union recognises individuals who have made remarkable contributions to enriching the student experience.

The evening brought together staff members and students to celebrate the outstanding achievements and dedication of those who go above and beyond to enhance student life at the university. 

The list of winners at the ESLAs showcases the breadth and depth of talent and commitment within Cardiff University. From inspirational tutors to passionate academic representatives, the winners represent various areas of the university and Students’ Union, each making their mark on student life in unique ways.

“The ESLAs hold huge significance for Cardiff University in providing a platform to recognise the fantastic staff and students who go above and beyond. It is a testament to our commitment to fostering a supportive and enriching academic environment.

By acknowledging and celebrating the remarkable efforts and contributions of both our dedicated staff and exceptional students, we recognise the tremendous impact they have on enriching the Cardiff student experience. Congratulations to everyone involved in this year’s ESLAs!”

Angie Flores Acuña, Students' Union President

Well done to those who were shortlisted, and a huge congratulations to all our worthy winners! 


ESLAs Winners

Most Outstanding Learning Experience - Richard Hellyar 

Most Outstanding Use of the Learning Environment - Kirsty Harding 

Most Impactful and Outstanding Use of Assessment as Learning - Chris Heffer 

Learning and Teaching Collaboration of the Year - JOMEC Cymraeg 

Champion for Student Voice & Partnership - Katy Burgess 

Champion for Equality, Diversity and Inclusion - AJ Lumley and Matilda Durant 

Champion for Welsh Education - Sian Morgan Lloyd 

Student Academic Rep of the Year (AHSS) - Zhen Ni Gan 

Student Academic Rep of the Year (BLS) - Alhanouf Almutairi 

Student Academic Rep of the Year (PSE) - Aurora Birkeland 

Personal Tutor of the Year - Andrew Weeks 

Doctoral Supervisor of the Year - Maneesh Kumar 

Professional Service Support of the Year - LAWPL Quality & Student Experience 

PGR Graduate Tutor or Demonstrator of the Year - Anna-Elyse Young 

SU President’s Award - Tîm Pêl-droed y GymGym 

Vice-Chancellor’s Award - Sian Morgan Lloyd 

 

Cynhaliwyd seremoni hir ddisgwyliedig Gwobrau Cyfoethogi Bywyd y Myfyrwyr (ESLAs) dydd Iau 9fed Mai. Mae’r digwyddiad pwysig yma, wedi’i gynnal mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Caerdydd, yn cydnabod unigolion sydd wedi gwneud cyfraniadau eithriadol wrth gyfoethogi profiadau myfyrwyr.

Fe wnaeth y noswaith ddod â staff a myfyrwyr ynghyd er mwyn dathlu llwyddiannau anhygoel ac ymroddiad rheiny sy’n mynd cam ymhellach er mwyn gwella bywyd myfyrwyr yn y brifysgol.

Mae’r rhestr o enillwyr yr ESLAs yn dangos faint o dalent ac ymroddiad sydd ar draws Brifysgol Caerdydd. O diwtoriaid ysbrydoledig i gynrychiolwyr academaidd angerddol, mae’r enillwyr yn cynrychioli gwahanol feysydd o fewn y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, gyda phob un yn cael effaith ar fywydau myfyrwyr yn eu ffordd unigryw.

“Mae’r ESLAs yn ddigwyddiad pwysig iawn i Brifysgol Caerdydd gan ddarparu platfform er mwyn cydnabod y staff a myfyrwyr ffantastig sy’n mynd cam ymhellach yn eu gwaith. Mae'n dyst i'n hymrwymiad i feithrin amgylchedd academaidd cefnogol a chyfoethog.

Trwy gydnabod a dathlu ymdrechion a chyfraniadau rhagorol ein staff ymroddedig a myfyrwyr anhygoel, rydym hefyd yn cydnabod yr effaith sylweddol maent wedi eu cael wrth gyfoethogi profiadau myfyrwyr yng Nghaerdydd. Llongyfarchiadau i bawb a fu’n rhan o’r ESLA’s eleni!”

Angie Flores Acuña, Llywydd Undeb y Myfyrwyr

Da iawn i bawb a fu ar y rhestr fer, a llongyfarchiadau enfawr i'n holl enillwyr haeddiannol!


Enillwyr yr ESLAs

Profiad Dysgu Mwyaf Rhagorol - Richard Hellyar 

Defnydd Mwyaf Rhagorol o’r Amgylchedd Dysgu - Kirsty Harding 

Defnydd Mwyaf Effeithiol a Rhagorol o Asesu fel Dysgu - Chris Heffer 

Cydweithrediad Dysgu ac Addysgu’r Flwyddyn - JOMEC Cymraeg 

Hyrwyddwr Llais & Phartneriaeth Myfyrwyr - Katy Burgess 

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant - AJ Lumley and Matilda Durant 

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg - Sian Morgan Lloyd 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (AHSS) - Zhen Ni Gan 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (BLS) - Alhanouf Almutairi 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (PSE) - Aurora Birkeland 

Tiwtor Personol y Flwyddyn - Andrew Weeks 

Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn - Maneesh Kumar 

Cefnogaeth Gwasanaeth Proffesiynol y Flwyddyn - LAWPL Quality & Student Experience 

Tiwtor neu Arddangoswr YÔR Graddedig y Flwyddyn - Anna-Elyse Young 

Gwobr Llywydd yr UM - Tîm Pêl-droed y GymGym 

Gwobr yr Is-Ganghellor - Sian Morgan Lloyd 

Comments

 
dominos