Enriching Student Life Awards 2022!

Congratulations to the winners of the Enriching Student Life Awards 2022!

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

After announcing the award winners virtually for the last two years, we were delighted to be able to host the awards ceremony in person this year, and celebrate the contribution staff and students have made to student life across Cardiff University.

We would like to thank every person that helped to make the event a success, and every person who submitted a nomination this year.

A huge congratulations to all our worthy winners!

'We had a fabulous time at the ESLAs last night. It was great to celebrate the contribution of academics, staff and students at Cardiff University to student life.'
Hannah Doe & Gina Dunn
 

Enriching Student Life Awards Winners 2022

Most Uplifting Staff Member of the Year

 • Ruth Payne 

Personal Tutor of the Year

 • Jeremy Bray

Doctoral Supervisor of the Year

 • Luigi M. De Luca

PGR Graduate Tutor or Demonstrator of the Year

 • Georgina Wren

Most Innovative Member of Staff of the Year

 • Isaac Myers

Student Academic Rep of the Year (Arts, Humanities and Social Sciences)

 • Anna Moller

Student Academic Rep of the Year (Biomedical and Life Sciences)

 • Connor Rawlinson

Student Academic Rep of the Year (Physical Sciences and Engineering)

 • Angie Flores Acuna

Student Rep Coordinator of the Year

 • Nicki Kindersley

Student Mentor of the Year

 • Sophie Ball

Champion for Equality, Diversity, and Inclusion

 • Elizabeth Champion & Em Long
 • Ana Ros Camacho

Hyrwyddwr Addysg Cymraeg / Champion for Welsh Education

 • Wyn Davies
 • Annell Dyfri 

Vice Chancellor's Award for Committment to Student Experience

 • Karen Harvey-Cooke 

President's Award

 • Bianca Cridland 

Llongyfarchiadau i enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2022!

Ar ôl cyhoeddi enillwyr y gwobrau’n rhithiol am y ddwy flynedd ddiwethaf, roeddem yn falch iawn o allu cynnal y seremoni wobrwyo wyneb-yn-wyneb eleni, a dathlu’r cyfraniad y mae staff a myfyrwyr wedi’i wneud i fywyd myfyrwyr ar draws Prifysgol Caerdydd.

Hoffem ddiolch i bawb a helpodd i wneud y digwyddiad yn llwyddiant, ac i bob un a gyflwynodd enwebiad eleni.

Llongyfarchiadau enfawr i'n holl enillwyr teilwng!

Enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2022

Aelod Staff Mwyaf Ysbrydoledig y Flwyddyn

 • Ruth Payne

Tiwtor Personol y Flwyddyn

 • Jeremy Bray

Goruchwyliwr Doethuriaeth y Flwyddyn

 • Luigi M. De Luca

Tiwtor ÔR Ymchwil neu Arddangoswr y Flwyddyn

 • Georgina Wren

Aelod o Staff Mwyaf Arloesol y Flwyddyn

 • Isaac Myers

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol)

 • Anna Moller

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd)

 • Connor Rawlinson

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg)

 • Angie Flores Acuna

Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Flwyddyn

 • Nicki Kindersley

Mentor Myfyrwyr y Flwyddyn

 • Sophie Ball

Hyrwyddwr dros Gydraddoldeb, Amrywioldeb a Chynhwysiant

 • Elizabeth Champion
 • Em Long
 • Ana Ros Camacho

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg

 • Wyn Davies
 • Annell Dyfri

Gwobr yr Is-Ganghellor

 • Karen Harvey-Cooke

Gwobr Llywydd yr UM

 • Bianca Cridland

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777