Cymraeg

 

Meet The Candidates

 

 

We want everyone to vote, but before you can make your choice, you need to get informed about what your options are. You can see the list of candidates who will be running for roles in our Notice of Poll, which will be published when nominations have closed.

 

The manifesto booklets below will be updated with all candidate manifestos for upcoming elections, so check back for more information about the candidates ahead of voting!

 

 


 

Cwrdd â’r Ymgeiswyr

 

 

Rydym am i bawb bleidleisio, ond cyn y gallwch wneud eich dewis, mae angen i chi gael gwybod beth yw eich opsiynau. Gallwch weld rhestr yr ymgeiswyr a fydd yn ymgeisio am y rolau yn ein Hysbysiad o Bleidlais, a fydd yn cael ei gyhoeddi pan fydd enwebiadau’n cau.

 

Bydd y llyfryn maniffestos isod yn cael ei ddiweddaru gyda maniffestos pob ymgeisydd ar gyfer yr etholiadau sydd i ddod, felly dewch yn ôl i’r tudalen hon yn hwyrach ar gyfer gwybodaeth am yr holl ymgeiswyr cyn pleidleisio!

 

 

Nominate Now
Find out more

Key Dates

Nominations open Monday 4th September (10:00)

Nominations close Thursday 5th October (16:00)

Voting opens Monday 16th October (10:00)

Voting closes Thursday 19th October (16:00)