Punk Rock Factory
25th March
The Great Hall
Tom Walker
28th March
Y Plas
The Damned
31st March
Great Hall
Buy Tickets
Sam Ryder
1st April
Great Hall
Razorlight
7th April
Great Hall
Buy Tickets
Big Thief
8th April
Great Hall
Leftfield
26th May
Great Hall
Buy Tickets
Bad Boy Chiller Crew
27th May
Great Hall
Buy Tickets
Sunset Rollercoaster
29th May
Great Hall
Buy Tickets
The Beat
30th June
The Great Hall
Buy Tickets
MODE 2
14th July
Great Hall
Buy Tickets
Electric Callboy
27th October
Great Hall
Buy Tickets
The Reytons
28th October
The Great Hall

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777