Log in

Cymraeg

Blackwell's

Open now on the Ground Floor!

Find all of your course textbooks and more in our great new shop. We work with your lecturers to ensure all of your recommended reading is available when you need it. We have 8 million titles available that can be ordered and delivered to your home or the shop for FREE.

The shop sells both physical and eBooks, giving you the choice on how you study. eBooks can be browsed instore on our interactive screen and purchased at the till, enabling you to experience the benefits of owning and using digital textbooks. Come and have a look!

Textbooks  

  • eTextbooks
  • Laptops and Tablets
  • Stationery
  • 3 for 2 paperbacks

Order online at Blackwells.co.uk

Opening Times:

Monday – Friday 09:00 – 17:30

At the beginning of term we will also open on a Saturday from 10:00 – 16:00

Call us on 029 2034 0673

Email us on cardiff@blackwells.co.uk


Ar agor nawr ar y Llawr Gwaelod!

Dewch o hyd o holl werslyfrau eich cwrs a mwy yn ein siop newydd gwych. Rydym yn gweithio gyda’ch darlithwyr i sicrhau fod eich rhestr ddarllen ar gael pan fydd ei angen arnoch. Mae gennym 8 miliwn o deitlau ar gael y gellir eu harchebu a’u cyflenwi i’ch cartref neu’r siop AM DDIM.

Mae’r siop yn gwerthu llyfrau ac eLyfrau, yn rhoi’r cyfle i chi ddewis sut rydych yn astudio. Gallwch edrych drwy’n eLyfrau yn y siop ar ein sgrin rhyngweithiol a’u prynu wrth y til, yn eich galluogi i brofi’r manteision o berchen a defnyddio gwerslyfrau digidol. Dewch i gael golwg!

  • Gwerslyfrau  
  • eLyfrau
  • Gliniaduron a Thabledi
  • Offer Swyddfa
  • Clawr Meddal 3 am 2

Archebwch ar-lein ar Blackwells.co.uk

Amseroedd Agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 09:00 – 17:30

Ar ddechrau’r tymor byddwn hefyd ar agor ddydd Sadwrn 10:00 – 16:00

Ffoniwch ni ar 029 2034 0673

E-bostiwch ni ar cardiff@blackwells.co.uk