cymraeg

IT Clinic

University IT provides a free-of-charge IT Clinic to support students and staff in getting the most from the IT services at Cardiff University

The IT Clinic is located on the second floor of the Students' Union in Y Plas.

Visit the IT Clinic for assistance with registering mobile devices on the University network, account issues, and general support.

During enrolment, the IT Clinic and satellite clinics at the Talybont Social Centre and Health Library will have extended opening hours.

IT Clinic
Y Plas, Students' Union second floor

Monday 16th September - Tuesday 17th September

09:30 – 17:00

 

Wednesday 18th September – Friday 20th September

09.30 -  19:00

 

Saturday 21st September - Sunday 22nd September

09.30 -  19:00

 

Monday 23rd September - Friday 27th September

09.30 - 19.00

Talybont Halls IT Clinic
Talybont Social Centre, ground floor

Wednesday 18th September - Thursday 19th September

17.00 - 19:00

 

Sunday 22nd September - Friday 27th September

13.00 - 17.00

Heath satellite IT Clinic
Health Library, Cochrane building, first floo

Monday 23rd September - Friday 27th September  11.00 - 15.00

Useful Information

Once you have enrolled you will be entitled to the following software, free of charge:

Windows – Sophos Anti-Virus Software

Protect your Windows PC with anti-virus software, available under our site license for students. Find out more.

Apple Mac – Sophos Anti-Virus/Clam Xav Software

Protect your Apple Mac with anti-virus software, available under our site license for students. Find out more.

Microsoft Office ProPlus

You can install Microsoft Office ProPlus on up to five Windows and/or Mac devices, and up to five mobile devices (iOS or Android) at no cost to you. This is all provisioned through an Office 365 ProPlus licence subscription, which will remain as long you are a student here. Find out more

{page_content}


Clinig TG

Mae TG y Brifysgol yn darparu cymorth Clinig TG i gefnogi myfyrwyr a staff i gael y mwyaf o'r gwasanaethau TG ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae'r Clinig TG wedi'i leoli ar ail lawr Undeb y Myfyrwyr yn Y Plas.

Gallwch ymweld â’r Clinig TG i gael cymorth wrth gofrestru dyfeisiau symudol ar rwydwaith y Brifysgol, problemau gyda’ch cyfrif a chymorth cyffredinol.

Yn ystod cofrestru, bydd gan y Clinig TG a chlinigau lloeren yn y Ganolfan Gymdeithasol Talybont a Llyfrgell Iechyd oriau agor estynedig.

Clinig TG
Y Plas, ail lawr Undeb y Myfyrwyr

Dydd Llun Medi 16eg – Dydd Mawrth Medi 17eg

09:30 – 17:00

 

Dydd Mercher Medi 18eg - Dydd Gwener Medi 20ain

 09.30 - 19:00

 

Dydd Sadwrn Medi 21ain - Dydd Sul Medi 22ain

17:00 - 19:00

 

Dydd Llun Medi 23ain - Dydd Gwener Medi 27ain 09.30 - 19.00

Clinig TG lloeren Talybont
Canolfan Gymdeithasol Talybont, llawr gwaelod

Dydd Mercher Medi 18eg - Dydd Iau Medi 19eg

17:00 - 19:00

 

Dydd Sul Medi 22ain - Dydd Gwener Medi 27ain

13:00 - 17:00

Clinig TG lloeren y Mynydd Bychan
Llyfrgell Iechyd, Adeilad Cochrane, llawr cyntaf

Dydd Llun Medi 23ain - Dydd Gwener Medi 27ain

11:00 - 15:00

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Ar ôl ymrestru, bydd gennych hawl i’r feddalwedd ganlynol, yn rhad ac am ddim:

Windows - meddalwedd gwrth-firws Sophos

Diogelwch eich cyfrifiadur Windows gyda meddalwedd gwrth-firws, ar gael o dan ein trwydded safle ar gyfer myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth

Apple Mac – meddalwedd Xav gwrth Virus/Clam Sophos

Diogelwch eich Apple Mac gyda meddalwedd gwrth-firws, ar gael o dan ein trwydded safle ar gyfer myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth

Microsoft Office ProPlus

Gallwch osod Microsoft Swyddfa ProPlus ar hyd at bum dyfeisiau Windows a/neu Mac, a hyd at bum dyfeisiau symudol (iOS neu Android) heb unrhyw gost i chi. Mae hyn oll wedi eu darparu drwy danysgrifiad drwydded Swyddfa 365 ProPlus, a fydd yn aros tra'ch bod yn fyfyriwr yma. Rhagor o wybodaeth