Log in

cymraeg

IT Clinic

University IT provides a free-of-charge IT Clinic to support students and staff in getting the most from the IT services at Cardiff University

The IT Clinic is located on the second floor of the Students' Union in Y Plas.

Visit the IT Clinic for assistance with registering mobile devices on the University network, account issues, and general support.

During enrolment, the IT Clinic and satellite clinics at the Talybont Social Centre and Health Library will have extended opening hours.

IT Clinic
Y Plas, Students' Union second floor

Wednesday 14th September – Friday 23rd September

09.30 – 19.00

 

Saturday 17th September – Sunday 18th September

09.30 -  17.00

Talybont satellite IT Clinic
Talybont Social Centre, ground floor

Wednesday 14th September – Thursday 15th September

17.00 - 19.00

 

Sunday 18th September

13.00 - 17.00

 

Monday 19th September – Friday 23rd September

13.00 - 17.00

Heath satellite IT Clinic
Health Library, Cochrane building, first floor

Monday 19th September – Friday 23rd September

11.00 - 15.00

Useful Information

Once you have enrolled you will be entitled to the following software, free of charge:

Windows – Sophos Anti-Virus Software

Protect your Windows PC with anti-virus software, available under our site license for students. Find out more.

Apple Mac – Sophos Anti-Virus/Clam Xav Software

Protect your Apple Mac with anti-virus software, available under our site license for students. Find out more.

Microsoft Office ProPlus

You can install Microsoft Office ProPlus on up to five Windows and/or Mac devices, and up to five mobile devices (iOS or Android) at no cost to you. This is all provisioned through an Office 365 ProPlus licence subscription, which will remain as long you are a student here. Find out more

{page_content}


Clinig TG

Mae TG y Brifysgol yn darparu cymorth Clinig TG i gefnogi myfyrwyr a staff i gael y mwyaf o'r gwasanaethau TG ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae'r Clinig TG wedi'i leoli ar ail lawr Undeb y Myfyrwyr yn Y Plas.

Gallwch ymweld â’r Clinig TG i gael cymorth wrth gofrestru dyfeisiau symudol ar rwydwaith y Brifysgol, problemau gyda’ch cyfrif a chymorth cyffredinol.

Yn ystod cofrestru, bydd gan y Clinig TG a chlinigau lloeren yn y Ganolfan Gymdeithasol Talybont a Llyfrgell Iechyd oriau agor estynedig.

Clinig TG
Y Plas, ail lawr Undeb y Myfyrwyr

Dydd Mercher 14 Medi – Dydd Gwener 23ain Medi

09.30 – 19:00

 

Dydd Sadwrn 17 Medi - Dydd Sul 18 Medi

09.30 - 17:00

Clinig TG lloeren Talybont
Canolfan Gymdeithasol Talybont, llawr gwaelod

Dydd Mercher 14 Medi – Dydd Iau 15 Medi

17.00 - 19:00

 

Dydd Sul 18fed Medi

13.00 - 17:00

 

Dydd Llun Medi 19 - Dydd Gwener Medi 23

13.00 - 17:00

Clinig TG lloeren y Mynydd Bychan
Llyfrgell Iechyd, Adeilad Cochrane, llawr cyntaf

Dydd Llun Medi 19 - Dydd Gwener Medi 23

11.00 - 15:00

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Ar ôl ymrestru, bydd gennych hawl i’r feddalwedd ganlynol, yn rhad ac am ddim:

Windows - meddalwedd gwrth-firws Sophos

Diogelwch eich cyfrifiadur Windows gyda meddalwedd gwrth-firws, ar gael o dan ein trwydded safle ar gyfer myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth

Apple Mac – meddalwedd Xav gwrth Virus/Clam Sophos

Diogelwch eich Apple Mac gyda meddalwedd gwrth-firws, ar gael o dan ein trwydded safle ar gyfer myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth

Microsoft Office ProPlus

Gallwch osod Microsoft Swyddfa ProPlus ar hyd at bum dyfeisiau Windows a/neu Mac, a hyd at bum dyfeisiau symudol (iOS neu Android) heb unrhyw gost i chi. Mae hyn oll wedi eu darparu drwy danysgrifiad drwydded Swyddfa 365 ProPlus, a fydd yn aros tra'ch bod yn fyfyriwr yma. Rhagor o wybodaeth