Log in

Cymraeg

IT Clinic

University IT provides support to students and staff in getting the most from the IT services at Cardiff University. Due to current social distancing restrictions, the IT Clinic located on the second floor of the Students' Union in Y Plas is temporarily closed.

Please contact the IT Service Desk if you require assistance with IT.

Useful Information

Once you have enrolled you will be entitled to the following software, free of charge:

Anti-Virus Software

Protect your Windows PC or Apple Mac with anti-virus software, available under our site license for students. Find out more.

Microsoft Office 365 Apps

You can install Microsoft 365 apps on up to five computers (Windows or Mac) and up to five mobile devices (iOS or Android) and you can use it for as long as you are a student at Cardiff University. Find out more

Connecting to the Wireless Network

The wireless network (eduroam) covers the University buildings, residences and the majority of Cardiff and Vale University Health Board sites. You can connect to eduroam using your laptop, tablet, mobile or other devices, free of charge Find out more.


Clinig TG

Mae TG y Brifysgol yn darparu cymorth i fyfyrwyr a staff i gael y mwyaf o wasanaethau TG ym Mhrifysgol Caerdydd. Oherwydd cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol presennol, mae’r Clinig TG, sydd wedi ei leoli ar ail lawr Undeb y Myfyrwyr yn Y Plas wedi ei gau.

Cysylltwch â’r Ddesg Gwasanaeth TG os oes angen help arnoch chi gyda TG.

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Ar ôl ymrestru, bydd gennych hawl i’r feddalwedd ganlynol, yn rhad ac am ddim:

Meddalwedd Gwrth-firws

Diogelwch eich cyfrifiadur Windows neu Apple Mac gyda meddalwedd gwrth-firws, ar gael o dan ein trwydded safle ar gyfer myfyrwyr. Rhagor o wybodaeth

Apiau Microsoft Office 365

Gallwch osod apiau Microsoft 365 ar hyd at bum cyfrifiadur (Windows neu Mac) a hyd at bum dyfais symudol (iOS neu Android) a gallwch ei ddefnyddio cyn belled eich bod chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.Rhagor o wybodaeth

Cysylltu â’r Rhwydwaith Diwifr

Mae’r rhwydwaith diwifr (eduroam) yn cynnwys adeiladau a phreswylfeydd y Brifysgol a’r mwyafrif o fannau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Gallwch gysylltu â eduroam gan ddefnyddio eich gliniadur, tabled, ffôn symudol neu ddyfeisiadau eraill, yn rhad ac am ddimRhagor o wybodaeth