Log in

Digwyddiadau

Isod, cewch fanylion am holl weithgareddau a digwyddiadau UMCC, yn ogystal â digwyddiadau holl gymdeithasau Cymraeg Caerdydd, a digwyddiadau Cymraeg ar draws y ddinas.

 

Activities

Below, you will find details regarding all of UMCC’s events, in addition to all of Cardiff’s Welsh societies’ events, and Welsh events across the city.