English 

 

Croeso i Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd!

 

Dyma gartref UMCC ar-lein, dewisia un o'r tudalennau uchod i ddysgu mwy am beth mae UMCC yn ei wneud.

 

Beth yw UMCC?

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd yw llais myfyrwyr sydd yn defnyddio’r Gymraeg yn unrhyw elfen o’u bywyd yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Caerdydd. Boed yn siaradwr rhugl, dysgwr neu â diddordeb yn hanes a diwylliant Cymru, mae UMCC yma i dy gefnogi a dy gynrychioli.

 

Pwy yw UMCC?

Caiff UMCC ei redeg gan y Llywydd sydd hefyd yn Is-lywydd yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Mae Pwyllgor UMCC hefyd yno i gefnogi’r Llywydd ac i helpu wrth wneud penderfyniadau ac wrth gynnal digwyddiadau. Mae UMCC yn perthyn i bawb ac mae pawb yn rhydd i gymryd rhan, rhoi mewnbwn neu adborth ar bopeth mae UMCC yn ei wneud.

 

Beth mae UMCC yn ei wneud?

Yn ogystal â chynrychioli myfyrwyr yn y Brifysgol a’r Undeb, mae UMCC yma i ddarparu ar gyfer myfyrwyr drwy ddigwyddiadau cymdeithasol, addysgiadol ac amgen. Y bwriad yw dod a’r Gymraeg yn rhan annatod o brofiad myfyrwyr a chael lle iddo yma yn y Brifddinas.

 

Os oes unrhywbeth yn codi hoffech gymorth ar neu unrhyw adborth hoffech ei roi, cysylltwch â Llywydd UMCC drwy VPCymraeg@caerdydd.ac.uk

 


 

Welcome to Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd!

This is UMCC’s online home, choose one of the pages above to find out what UMCC’s doing.

 

What is UMCC?

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd (Cardiff’s’ Welsh Language Students’ Union)in here to represent those who use Cymraeg (the Welsh Language) in any way during their time at Cardiff University. If you are a fluent speaker, learning or have a general interest, UMCC is here to support and represent you.

 

Who is UMCC?

UMCC is ran by the Llywydd (President) who is also VP Cymraeg at Cardiff Students’ Union. The UMCC Committee is also here to help make decisions, run events and more. UMCC belongs to everyone, and everyone is free to take part, engage and play their part in everything UMCC does.

 

What does UMCC do?

In addition to representing students in the University and Union, UMCC is here to provide for students through social, educational and alternative events. The intention is for Cymraeg to be an integral part of your university experience and for there to be a place for it here in the capitol.

 

If you have anything that you’d like to raise or have any feedback, please contact the Llywydd via VPCymraeg@caerdydd.ac.uk

 
-->