News Archive

A welcome to CSU's first full-time Welsh Officer | Croeso i Swyddog y Gymraeg llawn amser cyntaf UMC

Tue 14 Mar 2023

Cardiff Students’ Union has welcomed a new Full-Time Welsh Language, Community & Culture Officer during this year’s Spring Elections, being the first time this role has been introduced as a Full-Time role.

 
Awards for Cardiff Student Media! | Gwobrau i Gyfryngau Myfyrwyr Caerdydd!

Tue 14 Mar 2023

Student volunteer-led publications Gair Rhydd and Quench have both been successful in the Student Publication Association Regional Awards, winning six awards between them.

 
By-Election Results 2023 | Canlyniadau Is Etholiadau 2023

Mon 13 Mar 2023

Congratulations to everyone who ran in the by-election and thanks to all of you who voted. | Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn yr is-etholiad a diolch i bob un ohonoch a bleidleisiodd.

 
Spring Elections Results 2023 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2023

Sat 11 Mar 2023

Meet your 2023/24 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2023/24.

 
Cardiff Students’ Union awarded Employer of the Year | UMC yn Ennill Gwobr Cyflogwr y Flwyddyn

Fri 03 Mar 2023

Cardiff Students’ Union has been chosen as Employer of the Year winner at the Cardiff and Vale College (CAVC) Apprenticeship Awards.

 
Cardiff University to celebrate Pride 2023 | Prifysgol Caerdydd i ddathlu Pride 2023

Wed 01 Mar 2023

Cardiff University and Cardiff Students’ Union are proud to be taking part and supporting Cardiff’s most colourful event of the year, Pride Cymru 2023.

 
Nominations open for Cardiff Students’ Union’s ESLAs | Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Thu 23 Feb 2023

Voting is now open in the annual ESLAs (Enriching Student Life Awards), designed by Cardiff University and the Students’ Union to recognise the fantastic staff and students who contribute to the Cardiff student experience.

 
LGBTQ+ History Month | Mis Hanes LHDTC+

Mon 06 Feb 2023

From Pride Showcases to film screenings, Cardiff Students’ Union will be spotlighting celebrations for LGBTQ+ History Month with a series of events throughout February.

 
Period Dignity | Urddas Mislif

Mon 06 Feb 2023

To mark the start of Period Dignity week, Cardiff Students’ Union will be breaking the stigma surrounding talking about periods by promoting the menstruation conversation, educating students about their periods, and providing support through offering free period pads, tampons and menstrual cups.

 
New social space on Heath Park Campus | Man cymdeithasol newydd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan

Fri 20 Jan 2023

A new student common room has open in the Heath Park Campus. The IV Common Room is a brand-new space as a result of partnership work between the Students’ Union and Cardiff University after years of lobbying for more and improved students’ spaces at the Heath. This is an amazing student win for Heat

 
Statement: Cops off Campus | Datganiad: Cops oddi ar y Campws

Fri 09 Dec 2022

At the Students’ Union Annual General Meeting on Tuesday 6th?December, over 500 students took part in a series of democratic debates about issues important to students at Cardiff University. This included the motion ‘Cops off Campus’ which sought to highlight the lack of action to tackle structural

 
AGM 2022 Update | Diweddariad CCB 2022

Fri 09 Dec 2022

Find out what happened at the meeting

 
Results: Autumn Elections 2022 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2022

Thu 27 Oct 2022

See the students elected to roles for 2022-23 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2022-23

 
National mourning period update | Diweddariad ar y cyfnod galar cenedlaethol

Tue 13 Sep 2022

With the confirmation of the Her Majesty Queen Elizabeth II’s State Funeral being held on Monday 19th September and marked as a Bank Holiday, the following changes to Students’ Union operations have been put in place. Gyda chadarnhad fydd Angladd Gwladol Ei Mawrhydi Brenhines Elizabeth II yn cael ei

 
Statement: Graduation | Datganiad: Graddio

Wed 27 Jul 2022

Graduation should be one of the proudest days of a student’s life. Celebrating your achievements at the end of your studies is a key part of the student experience. Dylai graddio fod yn un o ddiwrnodau mwyaf balch eich bywyd fel myfyriwr. Mae dathlu eich cyflawniadau ar ddiwedd eich astudiaethau yn

 
The National Societies & Volunteering Awards 2022 | Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli Cenedlaethol

Fri 17 Jun 2022

NERD Varsity have won the Collaboration Award! | Mae Farsiti Amgen wedi ennill y Wobr Cydweithio!

 
Enriching Student Life Awards 2022!

Fri 13 May 2022

Congratulations to the winners of the Enriching Student Life Awards 2022!

 
AU Awards Winners 2022 | Enillwyr Gwobrau yr UA 2022

Thu 12 May 2022

The winners have been announced!|Mae'r enillwyr wedi cael eu cyhoeddi!

 
Cardiff retains the shield!

Thu 28 Apr 2022

 
Orla Tarn is elected by students as the next President of NUS Wales

Thu 21 Apr 2022

We are proud to announce that Cardiff Students’ Union current Vice President Postgraduate, Orla Tarn.

 
Society and Volunteering Awards Shortlist 2022

Tue 12 Apr 2022

The shortlist has been announced!

 
Spring Elections Results 2022 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2022

Sat 19 Mar 2022

Meet your 2022/23 Elected Officer Team | Dyma'ch tîm Swyddogion Etholedig ar gyfer 2022/23.

 
Notice of Poll for 2022 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2022

Mon 14 Feb 2022

See the candidates running for roles this year | Gweler yr ymgeiswyr y rolau eleni

 
Bye-Elections Results 2022 | Canlyniadau Is Etholiadau 2022

Tue 08 Feb 2022

Find out who was elected | Darganfyddwch pwy gafodd eu hethol

 
Results: Autumn Elections 2021 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2021

Fri 12 Nov 2021

See the students elected to roles for 2021-22 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2021-22

 
Enriching Student Life Awards Winners 2021 | Enillwyr Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr 2021

Fri 21 May 2021

See the full list of winners announced in our live event on Thursday 20th May

 
You could be one of our next Student Trustees! | Gallet fod yn un o’n Ymddiriedolwyr Myfyrwyr nesaf!

Wed 14 Apr 2021

Want something impressive to put on your CV? | Chwilio am rhywbeth anhygoel i roi ar dy CV?

 
Results: Autumn Elections 2020 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2020

Wed 11 Nov 2020

See the students elected to roles for 2020-21 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2020-21

 
Post Firebreak Announcement

Thu 05 Nov 2020

Details of our services and activities after the 9th November

 
Spring Elections results 2020 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2020

Sat 07 Mar 2020

Meet your 2020/21 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2020/21.

 
AGM 2019 | CCB 2019

Fri 22 Nov 2019

Results of AGM 2019 | Canlyniadau'r CCB 2019

 
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777