News Archive

Update from your Elected Student Officers 13-01-21

Wed 13 Jan 2021

Changes they are lobbying for based on your feedback

 
An Open Letter to Russell Group Vice Chancellors

Mon 11 Jan 2021

A joint response from Students' Unions to current arrangements for assessments and grading

 
An update from your Elected Officer Team 06-01-21

Wed 06 Jan 2021

How they are representing you and asking the questions that really matter

 
Nominations are open | Mae enwebiadau ar agor

Mon 04 Jan 2021

Nominate yourself for the 2021 Spring Elections | Enwebwch eich hunain ar gyfer Etholiadau’r Gwanwyn 2021

 
Drugs: help and advice

Wed 18 Nov 2020

Read more from our Student Advice team

 
Results: Autumn Elections 2020 | Canlyniadau: Etholiadau Hydref 2020

Wed 11 Nov 2020

See the students elected to roles for 2020-21 | Y myfyrwyr a etholwyd i'r rolau ar gyfer 2020-21

 
Post Firebreak Announcement

Thu 05 Nov 2020

Details of our services and activities after the 9th November

 
Notice of Poll 2020 | Hysbysiad Pleidleisio 2020

Wed 28 Oct 2020

Notice of Poll for 2020 Autumn Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau'r Hydref 2020

 
Student mental health and wellbeing

Fri 23 Oct 2020

Welcoming a £10m investment from the Welsh Government

 
Freshers' 2020 & Autumn Term Update

Wed 23 Sep 2020

What will Freshers’ 2020 and the Autumn term look like?

 
Top 3 Students’ Union for the 2nd year

Fri 10 Jul 2020

WhatUni Student Choice Awards 2020

 
Statement on BEM Officer and future representation | Datganiad am y Swyddog CLlE a chynrychiolaeth y

Thu 11 Jun 2020

Continuing to address and tackle racism on campus and in society

 
Statement on the recent racial injustice | Datganiad ar yr anghyfiawnder hiliol diweddar

Wed 03 Jun 2020

We stand in solidarity with our Black students. Black Lives Matter.

 
Be kind to your mind

Wed 20 May 2020

Mental Health Awareness Week 18th-24th May

 
The Student View 2020

Wed 13 May 2020

Read your Sabbatical Officers recommendations to the University for 2020/2021

 
The fight for funded extensions

Wed 13 May 2020

An update from your VP Postgraduate Students

 
Extraordinary Members Meeting | Cyfarfod Eithriadol Aelodau

Tue 14 Apr 2020

An update from the Board of Trustees | Diweddariad gan Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

 
Novel Coronavirus (COVID-19)

Tue 17 Mar 2020

An update on Students' Union activities and services | Diweddariad ar weithgareddau a gwasanaethau

 
Spring Elections results 2020 | Canlyniadau Etholiadau'r Gwanwyn 2020

Sat 07 Mar 2020

Meet your 2020/21 Elected Officer Team | Dyma'ch tim Swyddogion Etholedig ar gyfer 2020/21.

 
Notice of Poll 2020 | Hysbysiad Pleidleisio 2020

Wed 05 Feb 2020

Notice of Poll for 2020 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2020

 
Cardiff Life Award Finalists

Wed 29 Jan 2020

We have made the shortlist for two categories at the Cardiff Life Awards 2020.

 
AGM 2019 | CCB 2019

Fri 22 Nov 2019

Results of AGM 2019 | Canlyniadau'r CCB 2019

 
Adolygiad Swyddogion Sabothol: Diweddariad | Sabbatical Officer Review: Update

Fri 11 Oct 2019

Diweddariad ar y cyfnod ymgynhori a gwybodaeth ar sut i gyflwyno adborth |An update about the consultation period and information on how you can submit feedback.

 
Notice of Autumn Elections 2019 | Hysbysiad Etholiadau'r Hydref 2019

Fri 20 Sep 2019

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
Place to Pray Appeal | Apêl Ardal i Weddïo

Mon 20 May 2019

Help us fund a new multi-faith prayer room | Helpwch ni i gyllido ystafell aml ffydd newydd

 
Be involved in how the Students’ Union is run | Byddwch yn ran o redeg Undeb y Myfyrwyr

Fri 26 Apr 2019

Apply to be a Student Trustee! | Gwnewch gais i fod yn Ymddiriedolwr Myfyriwr!

 
Staying in Cardiff?

Thu 13 Dec 2018

Here are some things to do and places to explore!

 
Notice of Autumn Elections | Hysbysiad o Etholiadau'r Hydref

Mon 24 Sep 2018

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
AGM Results 2017 | Canlyniadau CCB 2017

Wed 29 Nov 2017

Find out which motions passed or fell | Gweld pa gynigion a gymeradwywyd neu gwympo

 
We are looking for Student Photographers | Rydym yn chwilio am Ffotograffwyr Myfyrwyr

Thu 09 Mar 2017

Good at taking photos and want to get paid for it? | Hoffi tynnu lluniau ac eisiau derbyn tâl amdano?

 
Notice of Poll 2019 | Hysbysiad Pleidleisio 2019

Fri 03 Feb 2017

Notice of Poll for 2019 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2019

 
Lansiad Polisi Iaith Gymraeg | Welsh Language Policy Launch

Fri 02 Dec 2016

Datganiad gan Osian, ein Swyddog y Gymraeg | Statement by Osian, our Welsh Language Officer

 
Notice of Bye-Elections | Hysbysiad o Is Etholiadau

Tue 13 Sep 2016

Nominations, Positions, Voting and more | Enwebiadau, Swyddi, Pleidleisio a mwy

 
The UCU Strike Action | Streic yr UCU

Thu 19 May 2016

Find out what's happening with the UCU Strike Action | Darganfyddwch beth sy'n digwydd gyda'r Streic

 
Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

Wed 18 May 2016

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

 
Societies Ball 2016 | Noson Fawreddog Cymdeithasau 2016

Thu 24 Mar 2016

Awards Shortlist | Rhestr Fer Gwobrau

 
Notice of poll | Hysbysiad o Bleidlais

Fri 05 Feb 2016

Candidates for our Elections taking place 22nd-26th February 2016 | Ymgeiswyr ar gyfer ein Hetholiadau sy’n digwydd rhwng y 22-26 o Chwefror 2016

 
Diweddariad: Effaith newidiadau i Grantiau Cynhaliaeth

Thu 28 Jan 2016

Beth fydd yn digwydd gyda’ch grantiau cynhaliaeth

 
Update: Impact of changes to Maintenance Grants

Thu 28 Jan 2016

What will happen with your maintenance grants.

 
Cynllun Treialu Prawf Anadl ar hyd y ddinas

Thu 28 Jan 2016

Menter newydd gan Heddlu De Cymru

 
Adolygiad o Wariant a Datganiad yr Hydref

Tue 26 Jan 2016

Mae ein Llywydd UM yn esbonio sut y mae’r Datganiad Hydref wedi effeithio myfyrwyr.

 
A response to the Autumn Statement

Tue 26 Jan 2016

Our SU President explains how the Autumn Statement has affected students.

 
Mae myfyrwyr o Loegr wedi colli eu grantiau cynhaliaeth.

Thu 21 Jan 2016

Ein barn ar y bleidlais ar grantiau cynhaliaeth yn Nhy'r Cyffredin ar 19 Ionawr.

 
Students from England have lost their maintenance grants.

Tue 19 Jan 2016

Our view on the vote in Commons on 19th January on maintenance grants.

 
Mae gennym gyfle i achub grantiau cynhaliaeth

Mon 18 Jan 2016

Sut y gallwch chi achub eich grantiau cynhaliaeth.

 
Myfyrwyr wedi cael eu twyllo.

Fri 15 Jan 2016

Ein barn ar benderfyniad ddoe i ddileu'r grantiau cynhaliaeth.

 
We have a chance to save maintenance grants

Fri 15 Jan 2016

How you can save your maintenance grants.

 
Cymorth ariannol i Fyfyrwyr Gofal Iechyd

Thu 14 Jan 2016

Gan Tim, safbwynt myfyriwr nyrsio iechyd meddwl.

 
Financial support for Healthcare Students

Thu 14 Jan 2016

From Tim, a mental health nursing student’s perspective.

 
Datganiad: Ein barn ar sylw o Atal ac Undebau Myfyrwyr

Tue 12 Jan 2016

Ymateb ein IL Lles i’r sylw diweddar yn y cyfryngau o Atal ac Undebau Myfyrwyr.