Notice of Poll for 2022 Elections | Hysbysiad Pleidleisio Etholiadau 2022

See the candidates running for roles this year | Gweler yr ymgeiswyr y rolau eleni

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The following candidates have nominated themselves for the Spring Elections 2022. All Cardiff University students have the democratic right to influence the issues the Students’ Union works on and contribute to the way it represents you to the University and wider community.

Use your vote

Voting will take place from Monday 14 March at 10:00 to Friday 18 March at 16:00. Make sure you use your vote to choose who will lead the Students' Union and represent you from July 2022.

Get informed

Candidates produce manifestos that contain the ideas and principles of their campaigns. Ask yourself if they display the priorities as well as the key creative and communication skills that you would like to see in someone who is representing you. Manifestos will be published soon.

Your 2022 Spring Elections Candidates

SABBATICAL OFFICERS

SU President

Ariana Riccardi

Gina Dunn

Vee Somas

VP Education

Jazz Walsh

Kensa Wilson

Marc Perez Piquer

Matthew Bird

Megan Smith

VP Heath Park Campus

Ashly Alava Garcia

Miraj Raval

Oliver Cleal

VP Postgraduate Students

Angie Flores

Bianca Cridland

Janet Williams

Jesse Duong

Maanaav Rajput

Mukul Madhav

Wendy Muganda

VP Societies and Volunteering

Alex Meers

Shreshth Goel

Zack Hayward

VP Sports and Athletic Union President

Alissa Thiel

Ben Marett

Bradley Smith

Olivia Evans

Pippa Wisdom

VP Welfare

Brendan Chitty

Matt Eades

Nabil Subroto

Rebecca Deverell

 

CAMPAIGN OFFICERS

Black and Ethnic Minorities Officer

Gurpal Singh Sahota

Penny Dinh

Ethical and Environmental Officer

Shaurya Gandhi

International Students' Officer

Ahmad Shabib

Aniket Dilip Patil

Christopher-Grayson Diamond

Diksha Barbar

Guneet Mekala

Jaimin Mehta

Juhi Shah

Khushi Jain

Rudrank Verma

Soyal Khedkar

Surabhi  Surendran Veettil

Vani      

LGBTQ+ Officer

John Beauchamp

Mature Students' Officer 

Francesca Watson 

Shahina Salimbhai Khira

Mental Health Officer

Ayesha Shaheena Peer

Rebecca Hardy

Students Parents & Carers Officer

Zara Siddique

Students with Disabilities Officer

Alice Moore

Benjamin Wieser

Hanna Pageau

Joseph Liu

Welsh Language Officer

Deio Owen

Women's Officer

Emily Carr

 

NUS DELEGATES

NUS Delegates – NUS Wales Delegate

Bianca Cridland

Fabian Hick

Lucas Jakabovic

Luke Caesari

Megan Pacey

Rishabh Agrawal

Shahina Salimbhai Khira

Shreshth Goel

Vee Somas

Yug Deshpande


Mae’r ymgeiswyr canlynol wedi enwebu eu hunain ar gyfer Etholiadau'r Gwanwyn 2022. Mae gan bob myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yr hawl ddemocrataidd i ddylanwadu ar y materion y mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio arnynt a chyfrannu at y ffordd y mae’n eich cynrychioli chi i’r Brifysgol a’r gymuned ehangach.

Defnyddiwch eich pleidlais

Bydd y pleidleisio yn digwydd o Ddydd Llun 14 Mawrth am 10:00 hyd nes Dydd Gwener 18 Mawrth am 16:00. Gwnewch yn siwr eich bod chi'n defnyddio'ch pleidlais i ddewis pwy fydd yn arwain Undeb y Myfyrwyr ac yn eich cynrychioli o Orffennaf 2021 ymlaen.

Gwybod mwy

Mae ymgeiswyr yn cynhyrchu maniffestos sy'n cynnwys syniadau ac egwyddorion eu hymgyrchoedd. Gofynnwch i'ch hun a ydyn nhw'n arddangos y blaenoriaethau yn ogystal â'r sgiliau creadigol a chyfathrebu allweddol yr hoffech chi eu gweld mewn rhywun sy'n eich cynrychioli chi. Cyhoeddir maniffestos yn fuan.

Eich Ymgeiswyr Etholiadau Gwanwyn 2022

 

SWYDDOGION SABOTHOL

Llywydd yr Undeb

Ariana Riccardi

Gina Dunn

Vee Somas

IL Addysg

Jazz Walsh

Kensa Wilson

Marc Perez Piquer

Matthew Bird

Megan Smith

IL Y Mynydd Bychan

Ashly Alava Garcia

Miraj Raval

Oliver Cleal

IL Myfyrwyr Ôl-raddedig

Angie Flores

Bianca Cridland

Janet Williams

Jesse Duong

Maanaav Rajput

Mukul Madhav

Wendy Muganda

IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Alex Meers

Shreshth Goel

Zack Hayward

IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletaidd

Alissa Thiel

Ben Marett

Bradley Smith

Olivia Evans

Pippa Wisdom

Is-lywydd Lles

Brendan Chitty

Matt Eades

Nabil Subroto

Rebecca Deverell

 

SWYDDOGION YMGYRCH

Swyddog Myfyrwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig

Gurpal Singh Sahota

Penny Dinh

Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol

Shaurya Gandhi

Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol

Ahmad Shabib

Aniket Dilip Patil

Christopher-Grayson Diamond

Diksha Barbar

Guneet Mekala

Jaimin Mehta

Juhi Shah

Khushi Jain

Rudrank Verma

Soyal Khedkar

Surabhi  Surendran Veettil

Vani      

Swyddog LGBTQ+

John Beauchamp

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Francesca Watson 

Shahina Salimbhai Khira

Swyddog Iechyd Meddwl

Ayesha Shaheena Peer

Rebecca Hardy

Myfyrwyr sy'n Rhieni ac yn Ofalwyr

Zara Siddique

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Alice Moore

Benjamin Wieser

Hanna Pageau

Joseph Liu

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Deio Owen

Swyddog Merched

Emily Carr

 

CYNRYCHIOLWYR UCM

Cynrychiolwyr UCM

Bianca Cridland

Fabian Hick

Lucas Jakabovic

Luke Caesari

Megan Pacey

Rishabh Agrawal

Shahina Salimbhai Khira

Shreshth Goel

Vee Somas

Yug Deshpande

Comments

 
default