Revision Aid 2024 | Cymorth Adolygu 2024

Your Elected Officers are here to help you throughout revision season. Find out where they will be for some hot drinks and a chat! | Mae eich Swyddogion Etholedig yma i'ch helpu drwy gydol y tymor adolygu. Darganfyddwch ble fydden nhw er mwyn mwynhau diod boeth a sgwrs!

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

What is Revision Aid?

During Revision Aid, your Elected Officers will be on hand to help. Join us in the Welcome Centre each weekday morning from 9.00 for a FREE continental breakfast! We will also be in different locations around campus with hot drinks to help get you through your exams and assessments this revision season! Come by for a hot drink and a chat.

WEEK 1 (8th - 14th January)

 • 10th January - ASSL - 12:30 -14:00
 • 10th January - Health Library - 12:30 -14:00
 • 11th January - Science Library - 10:00 -12:00
 • 11th January - Health - 10:00 -12:00
 • 12th January - Centre for Student Life - 10:00 -12:00

WEEK 2 (15th May - 21st January)

 • 15th January - Trevithick - 12:00 -15:00
 • 16th January - Bute - 11:30 - 13:30
 • 17th January - ASSL - 13:00 -15:00
 • 18th January - Science Library - 10:00 -13:00
 • 19th January - Centre for Student Life - 10:00 -13:00

WEEK 3 (22nd January - 28th January)

 • 22nd January - Health Library - 12:00 -14:00
 • 23rd January - ASSL - 11:30 -15:00
 • 24th January - Health Library - 12:00 -13:30
 • 24th January - Centre for Student Life - 12:00 -13:30

WEEK 4 (5th - 8th February)

 • 5th February - Health Library - 12:30 -15:00
 • 8th February - Health Library - 11:00 -15:00

 

Free breakfast will be available in the Welcome Centre of the Students Union from 9:00-9:30 each weekday from the 8th of January to the 24th of January.

During this examination period, you will be able to print for free in The Lounge, on the third floor of the Students’ Union, as well as at the IV Lounge at the Heath Park campus. 

 


Beth yw Cymorth Adolygu?

Yn ystod Cymorth Adolygu, bydd eich Swyddogion Etholedig wrth law i helpu. Ymunwch â ni yn y Ganolfan Groeso bob bore yn ystod yr wythnos o 9:00 ymlaen am frecwast cyfandirol AM DDIM! Byddwn hefyd mewn gwahanol leoliadau o amgylch y campws gyda diodydd poeth i'ch helpu chi trwy eich arholiadau ac asesiadau yn ystod y cyfnod adolygu hwn! Dewch draw am ddiod boeth a sgwrs.

WYTHNOS 1 (8fed - 14eg Ionawr)

 • 10fed Ionawr - Llyfrgell y Celfyddydau - 12:30 -14:00
 • 10fed Ionawr - Llyfrgell Iechyd - 12:30 -14:00
 • 11eg Ionawr - Llyfrgell y Gwyddorau - 10:00 -12:00
 • 11eg Ionawr - Llyfrgell Iechyd - 10:00 -12:00
 • 12fed Ionawr - Canolfan Bywyd Myfyrwyr - 10:00 -12:00

WYTHNOS 2 (15fed - 21ain Ionawr)

 • 15fed Ionawr - Trevithick - 12:00 -15:00
 • 16eg Ionawr - Bute - 11:30 - 13:300
 • 17eg Ionawr - Llyfrgell y Celfyddydau - 13:00 -15:00
 • 18fed Ionawr - Llyfrgell y Gwyddorau - 10:00 -13:00
 • 19eg Ionawr - Canolfan Bywyd Myfyrwyr - 10:00 -13:00

WYTHNOS 3 (22ain Ionawr - 28ain Ionawr)

 • 22ain Ionawr - Llyfrgell Iechyd - 12:00 -14:00
 • 23ain Ionawr - Llyfrgell y Celfyddydau - 11:30 -15:00
 • 24ain Ionawr - Llyfrgell Iechyd - 12:00 -13:30
 • 24ain Ionawr - Canolfan Bywyd Myfyrwyr - 12:00 -13:30

WYTHNOS 4 (5ed - 8fed Chwefror)

 • 5ed Chwefror - Llyfrgell Iechyd - 12:30 -15:00
 • 8fed Chwefror - Llyfrgell Iechyd - 11:00 -15:00

Bydd brecwast am ddim ar gael yng Nghanolfan Groeso Undeb y Myfyrwyr o 9:00-9:30 bob diwrnod o’r wythnos rhwng 8fed Ionawr a 24ain o Chwefror.

Yn ystod y cyfnod arholiadau hwn byddwch yn gallu argraffu am ddim yn Y Lolfa, ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr. 

 

Comments