Welsh Varsity returns to Swansea in 2024 | Varsity Cymru yn dychwelyd i Abertawe yn 2024

We are excited to announce that Swansea University and Cardiff University are set to go head-to-head in the country’s biggest student sporting event, the annual Welsh Varsity | Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn mynd benben yn nigwyddiad chwaraeon myfyrwyr mwyaf y wlad, Varsity Cymru.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We are excited to announce that Swansea University and Cardiff University are set to go head-to-head in the country’s biggest student sporting event, the annual Welsh Varsity. 

On April 24th, 2024, Swansea University will become the host of the highly anticipated annual Welsh Varsity. With a rich tradition dating back decades, this event has become a cornerstone in the sporting calendar, bringing together athletes and supporters for a day of spirited competition and camaraderie. 

This year promises to be bigger and better than ever, featuring a staggering line-up of over 50 sporting events spread across the expansive grounds of Swansea University and its partner facilities. From athletics to water sports, the Welsh Varsity tournament showcases the diverse talents and athletic achievements of both universities. 

Students and spectators alike will witness the unfolding drama as teams from Swansea and Cardiff compete in a wide array of disciplines, fostering a sense of community and friendly competition.

The culmination of the day's festivities will be the Rugby Men's and Women's teams clash, a showdown of titanic proportions that will take place at the renowned Swansea.com Stadium. As the sun sets on a day filled with sportsmanship and excellence, the atmosphere is set to reach fever pitch in this iconic venue, showcasing the very best of student rugby talent. 

Meg Chagger, Sport Officer Swansea University said: “I'm thrilled to be involved in the return of the Welsh Varsity, especially as its home this year in Swansea. Preparations are well-underway for this amazing event that enables us to bring together some of our best sporting athletes to showcase their talent on and off the field. This incredible day is a centrepiece in the student calendar, and we cannot wait to welcome back our Green & White Army fans, both old and new.” 

Georgia Spry, VP Sports and Athletic Union President at Cardiff University, said: “Welsh Varsity comes with a huge sense of pride for all our Cardiff athletes and supporters. In 2023, Team Cardiff took home the Welsh Varsity Shield and Cup with a resounding victory and this year we’ll be travelling to Swansea to battle it out to do the same. The atmosphere throughout the day is always amazing with so many Cardiff students coming to cheer on the teams – we’re so excited to see the months of preparation pay off for all our players!” 

Tickets will be on sale soon, follow @CardiffStudents on social for the latest updates. 


Varsity Cymru yn dychwelyd i Abertawe yn 2024

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi y bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn mynd benben yn nigwyddiad chwaraeon myfyrwyr mwyaf y wlad, Varsity Cymru.

Ar y 24ain o Ebrill, 2024, Prifysgol Abertawe fydd yn cynnal y Varsity blynyddol hir ddisgwyliedig. Gyda thraddodiad cyfoethog sy’n dyddio’n ôl degawdau, mae’r digwyddiad yma yn ganolbwynt i’r calendr chwaraeon, gan ddod ag athletwyr a chefnogwyr ynghyd am ddiwrnod o gystadlu bywiog a chyfeillgarwch.

Mae eleni’n addo fod yn fwy a’n well nag erioed gydag amserlen syfrdanol o dros 50 o ddigwyddiadau chwaraeon ar draws Prifysgol Abertawe a’i chyfleusterau partner. O athletau i chwaraeon dŵr, mae twrnamaint Varsity Cymru yn arddangos talentau amrywiol a llwyddiannau athletaidd ar draws y ddwy brifysgol.

Bydd myfyrwyr a chefnogwyr yn gweld y ddrama’n datblygu wrth i dimau Abertawe a Chaerdydd cystadlu mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau gan feithrin ymdeimlad o gymuned a chystadleuaeth gyfeillgar.
Anterth dathliadau’r dydd fydd gemau’r timau rygbi dynion a menywod, gornest enfawr fydd yn digwydd yn stadiwm enwog Swansea.com. Wrth i’r haul machlud ar ddiwrnod llawn sbortsmonaeth a rhagoriaeth, mae’n siŵr y bydd yr awyrgylch ar ei binacl yn y lleoliad eiconig yma, wrth i’r athletwyr arddangos y gorau o dalent rygbi myfyrwyr. 

Dywedodd Meg Chagger, Swyddog Chwaraeon Prifysgol Abertawe: “Rwy’n falch iawn fod yn rhan o’r digwyddiad wrth i Varsity Cymru ddychwelyd, yn enwedig gan ei fod adref yn Abertawe eleni. Mae paratoadau eisoes ar waith ar gyfer y digwyddiad anhygoel yma sy’n ein galluogi i ddod â rhai o’n hathletwyr gorau ynghyd er mwyn arddangos eu sgiliau ar, ac oddi ar, y cae. Mae’r diwrnod anhygoel yma yn ganolbwynt i galendr y myfyrwyr, ac edrychwn ymlaen at groesawu cefnogwyr y Fyddin Wyrdd & Gwyn, boed yn hen neu’n newydd, yn ôl eleni.”

Dywedodd Georgia Spry, IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau ym Mhrifysgol Caerdydd: “Mae Varsity Cymru yn destun balchder i holl athletwyr a chefnogwyr Caerdydd. Yn 2023 gwnaeth Tîm Caerdydd ennill Tarian a Chwpan Varsity Cymru mewn buddugoliaeth ysgubol, ac eleni byddwn yn teithio i Abertawe er mwyn brwydro am fuddugoliaeth arall. Mae’r awyrgylch trwy gydol y dydd bob tro yn anhygoel gyda chymaint o fyfyrwyr Caerdydd yn dod i gefnogi’r timau– rydym yn gyffrous iawn gweld y misoedd o baratoi yn talu ar eu canfed i’n holl athletwyr!”

Bydd tocynnau ar werth cyn hir, dilynwch @UndebMyfyrwyr & @CardiffStudents ar gyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf.

Comments

 
crm