You could be one of our next Student Trustees! | Gallet fod yn un o’n Ymddiriedolwyr Myfyrwyr nesaf!

Want something impressive to put on your CV? | Chwilio am rhywbeth anhygoel i roi ar dy CV?

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Four students laughing and eating ice cream on the beach

Want something impressive to put on your CV?

We are looking for?two students to join our Board of Trustees from July?2021. The Trustees are ultimately responsible, individually and collectively, for all activity within the Union. 

It's not possible for students who work for the Students' Union to also be Trustees. 

If you would like to chat more about the role,?please email? SUExecOffice@cardiff.ac.uk. 

Find out more in our Student Trustee Recruitment Pack. 

Interested in applying? 

Forward a CV and supporting statement to?SUExecOffice@cardiff.ac.uk. 

Complete Equal Opportunities Form 

Deadline – 0900 Monday 26 April 2021. 


Gallet fod yn un o’n Ymddiriedolwyr Myfyrwyr nesaf!

Four students laughing and eating ice cream on the beach

Chwilio am rhywbeth anhygoel i roi ar dy CV? 

Rydyn ni’n chwilio am ddau fyfyriwr i ymuno ein Bwrdd yr Ymddiriedolwyr o Orffennaf 2021 ymlaen. Mae’r Ymddiriedolwyr yn gyfrifol, yn unigol ac ar y cyd, am bob gweithgaredd o fewn yr Undeb. Nid yw’n bosib i fyfyrwyr sy’n gweithio i Undeb y Myfyrwyr fod yn ymddiriedolwyr hefyd. 

Os hoffech siarad mwy ynglyn â’r rôl gallwch e-bostio suexecoffice@caerdydd.ac.uk. 

Ceir mwy o wybodaeth yn ein Pecyn Recriwtio Ymddiriedolwyr Myfyrwyr iso.  

Diddordeb mewn gwneud cais? 

Anfonwch CV a datganiad i gefnogi at suexecoffice@caerdydd.ac.uk. 

Cwblhau’r Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal 

Dyddiad cau – 0900 Dydd Llun 26 Ebrill 2021 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777