2021 Welsh Varsity Update | Diweddariad Varsity Cymru 2021

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

With great regret, we announce that this year’s Welsh Varsity event will not take place, in order to ensure the safety and wellbeing of our students, staff and guests.

We understand that this news is disappointing; however, the landscape for sport during the Covid-19 pandemic is ever-changing and the universities will endeavour to organise and support sporting activities, on a sport-by-sport basis, when Welsh Government and National Governing Body guidance allows.

We’re grateful to our student community for their continued support and look forward to delivering a memorable Welsh Varsity in 2022.


Diweddariad Varsity Cymru 2021

Mae’n ddrwg gennym orfod cyhoeddi na fydd digwyddiad Varsity Cymru yn cael ei gynnal eleni, er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein myfyrwyr, ein staff a'n gwesteion.

Deallwn fod y newyddion hyn yn siomedig; fodd bynnag, mae'r dirwedd ar gyfer chwaraeon yn ystod pandemig Covid-19 yn newid yn barhaus, ac felly bydd y prifysgolion yn ymdrechu i drefnu a chefnogi gweithgareddau chwaraeon, fesul camp, pan fydd canllawiau Llywodraeth Cymru a'r Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn caniatáu hynny.

Rydym yn ddiolchgar i'n cymuned myfyrwyr am eu cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at ddarparu Varsity Cymru cofiadwy yn 2022. 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.