Cymraeg

Academic Misconduct (Taught Students)

Academic Misconduct in coursework includes plagiarism, self-plagiarism, collusion, using an external writing service such as a ghost writer or essay mill, or acting dishonestly. Importantly, Academic Misconduct can take place irrespective of whether your actions or inactions were intended to gain an unfair advantage or not.

Importantly, Academic Misconduct can take place irrespective of whether your actions or inactions were intended to gain an unfair advantage or not.

 

 

Contact Student Advice

Advice@cardiff.ac.uk
+44 (0)2920 781410

 


Camymddwyn Academaidd (Myfyrwyr a Addysgir)

Mae Camymddwyn Academaidd mewn gwaith cwrs yn cynnwys llên-ladrad, hunan-lên-ladrad, cydgynllwynio, defnyddio gwasanaeth ysgrifennu allanol fel rhith-awduron, neu ymddwyn yn anonest.

Gall camymddwyn academaidd ddigwydd hyd yn oed os nad oeddech yn bwriadu derbyn mantais annheg trwy eich gweithredoedd neu ddiffyg gweithredoedd.

 

 

Cysylltu â Chyngor i Fyfyrwyr

Advice@cardiff.ac.uk
+44 (0)2920 781410