University Complaints

If you would like to raise any issues or concerns you have with the University, you will usually need to do so through the Student Complaints Procedure. These pages provide information and guidance on the Procedure itself and how to write an effective complaint.

Cwynion yn y Brifysgol

Os hoffech godi unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych gyda’r Brifysgol, fel arfer bydd angen i chi wneud hynny drwy’r Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr. Mae'r tudalennau hyn yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad ar y Weithdrefn a sut i ysgrifennu cwyn effeithiol.

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777