University Complaints

If you would like to raise any issues or concerns you have with the University, you will usually need to do so through the Student Complaints Procedure. These pages provide information and guidance on the Procedure itself and how to write an effective complaint.

Cwynion yn y Brifysgol

Os hoffech godi unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych gyda’r Brifysgol, fel arfer bydd angen i chi wneud hynny drwy’r Weithdrefn Gwyno i Fyfyrwyr. Mae'r tudalennau hyn yn cynnig gwybodaeth ac arweiniad ar y Weithdrefn a sut i ysgrifennu cwyn effeithiol.