What is the Heath Park Executive?

Cymraeg

The Heath Park Exec Team gives you the opportunity to have your say on improving the Heath Park experience by applying to be on the Heath Park Exec Team! I am looking for committed individuals to help me this academic year. This is an exciting opportunity to share your ideas and make a difference on Heath Park Campus.


Application

The following questions have been devised to ensure we encompass a variety of views into the Executives.


Beth yw Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan?

Mae Tîm Pwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan yn rhoi’r cyfle i chi gael dweud eich dweud ar wella'r profiad ar gampws y Mynydd Bychan drwy wneud cais i fod ar Bwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan! Rydw i’n chwilio am unigolion ymroddedig i fy helpu'r flwyddyn academaidd hon. Mae hwn yn gyfle cyffrous i rannu eich syniadau a gwneud gwahaniaeth ar Gampws y Mynydd Bychan.


Gwneud cais

Lluniwyd y cwestiynau canlynol er mwyn sicrhau ein bod yn cwmpasu amrywiaeth o safbwyntiau i'r Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan.