Cymraeg

 

What is the Heath Park Executive Committee?

 

The Heath Park Exec Team gives you the opportunity to have your say on improving the Heath Park experience by applying to be on the Heath Park Exec Team!

 

The Heath Park Executive Committee will work alongside myself and the Heath Park team to improve the experience of students at the Heath. This includes promoting and supporting campaigns at the Heath, working alongside university stakeholders, and providing your own insight into the student experience at the Heath Park campus.

 

I am looking for committed individuals to help me this academic year. This is an exciting opportunity to share your ideas and make a difference on Heath Park Campus.

 


Application

 

The following questions have been devised to ensure we encompass a variety of views into the Executive Committee.

 


Beth yw Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan?

 

Mae Tîm Pwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan yn rhoi’r cyfle i chi gael dweud eich dweud ar wella'r profiad ar gampws y Mynydd Bychan drwy wneud cais i fod ar Bwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan! Rydw i’n chwilio am unigolion ymroddedig i fy helpu'r flwyddyn academaidd hon. Mae hwn yn gyfle cyffrous i rannu eich syniadau a gwneud gwahaniaeth ar Gampws y Mynydd Bychan.

 


Gwneud Cais

 

Lluniwyd y cwestiynau canlynol er mwyn sicrhau ein bod yn cwmpasu amrywiaeth o safbwyntiau i'r Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan.

 

Search

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777