What is the Heath Park Executive?

Cymraeg

The Heath Park Executive is a committee of students across the school of Medicine, Healthcare Sciences and Dentistry, who will work with me, the Vice President Heath Park Campus at Cardiff Students' Union, to improve the experience of all Heath Park students.

I am recruiting 9 students to form the Executive Committee, 3 from Healthcare, 3 Medicine and 3 from Dentistry. As a member of the Executive Committee, you will - Have a voice in how the Students’ Union approaches the concerns and issues of students at the Heath - Be given an opportunity to feedback on the experiences of your cohort - Assist with the planning and delivery of large events and campaigns such as MEDICS VARSITY, Speak Week, Minds Matter Week etc. - Help promote student surveys throughout the academic year - Be offered the opportunity to represent the VP Heath Park in university meetings with senior members of University staff and have a say when important decisions about the students are being made and transforming University policy - Help with social media requests and maintenance.

As a member on the executive you should be - Passionate and enthusiastic about improving the student experience at Heath Park Campus - Keen to develop new skills and have new experiences - Committed, engaged and attend fortnightly meetings with the VP Heath Park to discuss feedback, changes and upcoming events (time and location to be decided).

This is an unpaid voluntary opportunity that will enable you acquire new skills, develop yourself and bring about huge change at the Heath Park Campus. Appropriate training will be provided.

This is a very trusting role and you will be working alongside some very senior members of staff and Elected Officers, so I will be looking for responsible and constructive candidates!

If you’re interested, please do not hesitate to apply below and be as detailed as you possibly can. I look forward to meeting you!

Best wishes,

Vice President Heath Park


Apply To An Executive

Please complete this form by Monday 4th November, 2019 at 23:59.

The following questions have been devised to ensure we encompass a variety of views into the Executives.


Beth yw Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan?

Mae Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan yn cael ei arwain gan finnau, Is Lywydd Parc y Mynydd Bychan yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac yn cynnwys myfyrwyr ar draws tair ysgol yn y Mynydd Bychan; Meddygaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd a Deintyddiaeth.

Rwyf yn recriwtio 7 myfyriwr, 2 o Feddygaeth, 2 Deintyddiaeth, a 3 o Gofal Iechyd a fydd yn fy nghynghori ar faterion tra'n cynrychioli eu carfan blwyddyn.

Byddaf yn gofyn i aelodau eistedd ar gyfarfodydd gydag uwch aelodau o staff i gynrychioli poblogaeth y myfyrwyr wrth wneud penderfyniadau pwysig a llunio polisi Prifysgol. Bydd Pwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan hefyd yn helpu gydag ymgyrchoedd ac yn mynychu Fforymau tra'n helpu i hyrwyddo arolygon myfyrwyr a phrif ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Gall hyn i gyd fod yn estron i chi ond peidiwch â phoeni, fe wnaf i'n siwr eich bod yn derbyn yr hyfforddiant perthnasol ac fe fyddwn yn cyfarfod yn gyson i weithio allan sut i ymdrin â chyfarfodydd.  Byddwn hefyd yn treulio amser gyda myfyriwr i helpu cydnabod materion a gwneud yn siwr eu bod wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan, a byddaf yn gweithio gyda tîm Llais y Myfyrwyr i ddewis ymgeiswyr a fydd yn frwdfrydig, yn benderfynol ac yn barod i ymgysylltu â gymaint o fyfyrwyr gwahanol â phosib. Rwyf yn chwilio am bobl sydd â diddordeb ym mhopeth sydd ynghlwm â Phrofiad y Myfyriwr, boed yn addysg, lles, gweithgareddau neu unrhyw beth arall hoffech weld yn gwella yn y Mynydd Bychan. Felly pa bynnag gwrs rydych yn astudio a pha bynnag blwyddyn, os hoffech gymryd rhan a gwneud newidiadau i'ch cyd-fyfyrwyr yna gwnewch gais.

Os fyddwch ar Bwyllgor Gwaith y Mynydd Bychan, nid ydwyf am i chi roi'r gorau i'r pethau eraill rydych yn hoff o wneud ac yn bwysicach oll, eich gradd, ond mae'n bwysig i chi ddangos eich bod yn ymroddedig ac yn ymwneud â'r tasgau.

Mae hon yn rôl ymddiriedus iawn a byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag uwch aelodau staff felly fe fyddwn yn chwilio am ymgeiswyr cyfrifol ac adeiladol!

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais isod a byddwch mor fanwl ag y gallwch. Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

Os oes gennych ddiddordeb yn benodol mewn drafodaeth Addysg neu Ôl-raddedig mae hefyd cyfle i chi eistedd ar y Pwyllgorau Gwaith penodol hyn: Dilynwch y dolenni:

Cofion Gorau

IL Parc y Mynydd Bychan


Gwneud cais ar gyfer Pwyllgor Gwaith

Llenwch y ffurflen hon yn ei gyfanrwydd erbyn Dydd Llun 4ydd o Dachwedd, 2019 23:59.

Lluniwyd y cwestiynau canlynol er mwyn sicrhau ein bod yn cwmpasu amrywiaeth o safbwyntiau i'r Pwyllgor Gwaith Parc y Mynydd Bychan.