Log in

What is the Education Executive?

Cymraeg


Apply To An Executive

The application process for Education Exec will open soon!

Please log in to fill in this application!


Beth yw'r Pwyllgor Gwaith Addysg?

Tîm o naw o fyfyrwyr is-raddedig yw'r Pwyllgor Gwaith Addysg sy'n cael eu harwain gan fi, Is Lywydd Addysg yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac mae'n cynnwys myfyrwyr ar draws ein tri Coleg yn y Brifysgol; Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol, Y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, a Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Mae hwn yn gyfle gwych i chi gymryd rhan ar lefel uwch, byddwch yn derbyn llawer o hyfforddiant ac fe fyddwn yn cyfarfod yn gyson i weithio allan sut i fod yn rhagweithiol a gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol. Dwi'n recriwtio tri o fyfyrwyr is-raddedig o bob coleg a fydd yn fy nghynghori ar faterion academaidd, yn cynrychioli eu carfan blwyddyn. Byddant yn gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr academaidd myfyrwyr eu colegau.

Mae tîm Llais y Myfyrwyr a finnau yn edrych am ymgeiswyr a fydd yn frwdfrydig, yn benderfynol ac yn barod i ymgysylltu â gymaint o fyfyrwyr gwahanol â phosib.

Fel aelodau byddwch yn eistedd ar gyfarfodydd gydag uwch aelodau o staff i gynrychioli poblogaeth y myfyrwyr wrth wneud penderfyniadau pwysig a llunio polisi Prifysgol. Bydd y Pwyllgor Gwaith Addysg hefyd yn helpu gydag ymgyrchoedd megis Wythnos Siarad a mynychu Fforymau Coleg.

Efallai fod hyn i gyd yn estron i chi ond peidiwch â phoeni, fel ddywedais i'n gynharach byddwch yn derbyn yr hyfforddiant cywir i sicrhau eich bod yn gwybod sut i weithredu yn y cyfarfodydd. Byddwn hefyd yn treulio amser gyda myfyrwyr i gydnabod arfer da ac adnabod unrhyw faterion y gallwn weithio arnynt i'w gwella. Pan fyddwch ar y Pwyllgor Addysg, nid wyf am i chi roi'r gorau i'ch diddordebau a’ch bywyd cymdeithasol, ac yn bwysicach oll, eich gradd. Ond mae'n bwysig i chi ddangos eich bod wedi ymrwymo ac yn ymgysylltu.

Mae hon yn rôl allweddol o fewn cynrychiolaeth myfyrwyr a byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag uwch aelodau o staff felly mae angen ichi fod yn gyfrifol ac adeiladol, ac yn fwyaf oll, dibynadwy!

Os oes gennych ddiddordeb, gwnewch gais isod, dwi'n edrych ymlaen i'ch cyfarfod chi a'ch gwahodd i'n noson gymdeithasol gyntaf.

Os rydych yn fyfyriwr yn y Mynydd Bychan neu'n fyfyriwr Ôl-raddedig mae cyfle i chi hefyd eistedd ar y Pwyllgorau Gwaith penodol yma.

Cofion Gorau

Is-lywydd Addysg


Gwneud cais ar gyfer Pwyllgor Gwaith

Mae’r dyddiad cau i gwblhau’r ffurflen wedi’i ymestyn i 13eg Hydref 2017, 5yh. Rydym yn anelu i ymateb i’ch cais erbyn 17eg Hydref 2017.

Mewngofnodwch i lewni'r cais!