Sober Socials Week

Cymraeg

 

Monday 13th November marks the start of Sober Social Week and we challenge your Club / Society to host a sober social or join us at one of our events! 

 

Sober Social Week aims to highlight the importance of our clubs and societies hosting inclusive socials that appeal to members who may not be interested in drinking and provide a more relaxed and welcoming setting for all members. 

 

In order for this to contribute to your tier requirements, all sober social events need to be logged on the website under events on your Club / Society page.  

 

Once you have created your event, let us know by completing the typeform!  

 

Not sure what events to run?

Here's some ideas: 

 • Movie night 
 • Quiz 
 • Trampolining 
 • Coffee morning 
 • Games night 
 • Bake off 
 • Go for a hike/explore 
 • Mini golf 
 • Bowling 

 

Or... you can join us at one of our sober social events:

 

 Wythnos Cymdeithasu Sobr

 

Mae ddydd Llun 13eg Tachwedd yn nodi dechrau Wythnos Cymdeithasu Sobr ac rydym yn herio eich clwb/cymdeithas i gynnal digwyddiad cymdeithasol sobr neu ymuno â ni ar gyfer un o’n digwyddiadau!

 

Nod Wythnos Cymdeithasu Sobr yw tynnu sylw at bwysigrwydd cynnal digwyddiadau cymdeithasol cynhwysol sy’n apelio at aelodau sydd heb ddiddordeb mewn yfed ac sy’n cynnig awyrgylch mwy hamddenol a chroesawgar i aelodau.

 

Er mwyn i hyn gyfrannu at eich safle yn y strwythur adeiladol, rhaid i bob digwyddiad cymdeithasol sobr cael eu cofnodi o dan ddigwyddiadau ar dudalen we eich clwb/cymdeithas.

 

Unwaith rydych wedi creu eich digwyddiad, rhowch wybod i ni! Cwblhewch y typeform.

 

Ddim yn siŵr pa ddigwyddiad i gynnal?

Dyma rhai syniadau:

 • Noswaith ffilm 
 • Cwis
 • Taith Trampolîn 
 • Bore coffi 
 • Noswaith gemau
 • Cystadleuaeth pobi 
 • Taith gerdded 
 • Golff mini 
 • Bowlio

 

Neu… gallwch ymuno ag un o’n digwyddiadau cymdeithasu sobr: