Cymraeg

Black History Month

October marks Black History Month, an incredible opportunity for us to commemorate the history of Black communities and celebrate the immense contribution that people of African, Arab, Asian and Caribbean heritage make to humanity. In the student movement - and more widely - the term "Black" is a positive, political term born out of the struggle for equality. It is used to unify all Black communities in the campaign to end racism and under-representation.

Black History Month is an opportunity to be educated on, and celebrate, the wonderfully diverse cultures and histories of these groups whilst contributing to the fight against racial prejudice and discrimination. 

Black History Month Events

Black History Month Wales / Cymru

Black History Month Wales’ unique flavour draws on a wealth of historic and current connections – explored through a host of activities for families, children and people of all ages, backgrounds and abilities. See the full programme of activity.


Mis Hanes Pobl Dduon

Mae mis Hydref yn nodi Mis Hanes Pobl Dduon, sy’n gyfle gwych i ni goffáu hanes cymunedau Duon a dathlu cyfraniad enfawr pobl Affricanaidd, Arabaidd, Asiaidd a Caribïaidd i ddynoliaeth. Yn y mudiad myfyrwyr - ac yn ehangach - mae’r term ‘Du’ yn derm cadarnhaol a gwleidyddol a ddaeth allan o’r frwydr dros gydraddoldeb. Mae’n cael ei ddefnyddio i uno cymunedau Duon yn yr ymgyrch i roi terfyn ar hiliaeth a diffyg cynrychiolaeth.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn gyfle i addysgu eraill a dathlu diwylliannau a grwpiau amrywiol y grwpiau hyn tra’n cyfrannu i frwydro yn erbyn rhagfarn a gwahaniaethu hiliol.  

Events

Mis Hanes Pobl Dduon Cymru

Mae Mis Hanes Pobl Duon yn dynfa ar gyfoeth o gysylltiadau hanesyddol a chyfredol – drwy llu o weithgareddau ar gyfer teuluoedd, plant a phobl o bob oed, cefndir a gallu. Edrychwch ar y rhaglen llawn.