Procrastination

Procrastination happens to the best of us, so we came up with a few things to help you along before you get back to work. We're personally a massive fan of pictures of cute baby animals to make us all happy inside - but if that's not really your thing then here are a few more ideas.

 • Have a stroll. A bit of fresh air whilst listerning to your favourite band can do wonders for you concentration
 • Do a random act of kindness
 • See how many marshmallows you can fit in your mouth at once. Go on, challenge a friend too
 • Take the ‘How Hard Are You Avoiding Revision’ quiz on Buzzfeed.
 • Play a (silent) game of hide and seek in the library
 • Find that great photo from last summer and do a #throwback on Instagram
 • Try initiating a conversation with someone entirely through the use of emojis
 • Check out all of the new filters on Snapchat
 • Start a series on Netflix, exam period is the perfect time to watch 28 episodes right?
 • Make a to do list of everything you need to do…then don’t do it
 • Browse all of the great trips that Give It A Go have coming up 

Gohirio gwneud gwaith

Mae hyn yn digwydd i ni gyd, felly rydym wedi meddwl am bethau i wneud cyn i chi fynd yn ôl at y gwaith. Yn bersonol, rydym yn hoff iawn o luniau o anifeiliaid bach ciwt - neu dyma ychydig o syniadau eraill. 

 • Ewch am dro. Bydd awyr iach tra’n gwrando ar eich hoff fand yn gwneud byd o les i’ch lefelau canolbwyntio
 • Gwneud rhywbeth da dros rywun arall.
 • Gweld sawl marshmallow gallwch ffitio yn eich ceg ar un amser. Ewch amdani gyda ffrind!
 • Gwneud y cwis ‘How Hard Are You Avoiding Revision?’ ar BuzzFeed
 • Chwarae gêm (dawel) o guddio gyda’ch ffrind yn y llyfrgell.
 • Dod o hyd i lun gwych o haf llynedd a gwneud #throwback ar Instagram
 • Trio dechrau sgwrs gyda rhywun drwy ddefnyddio emojis yn unig
 • Edrychwch ar y ffilters newydd i gyd ar Snapchat
 • Tynnwch selfie ohonoch yn y llyfrgell a danfonwch atom ni ‘@undebmyfyrwyr’
 • Dechreuwch cyfres newydd ar Netflix, mae cyfnod yr arholiadau yn amser perffaith i wylio 28 pennod!
 • Gwnewch rhestr o popeth sydd angen i chi wneud... yna peidiwch a’i wneud
 • Edrychwch ar yr holl dripiau gwych sydd gan Rho Gynnig Arni ar y gweill