Exam Day

D-day is here. The day you’ve been dreading for a long time. So to help the day go smoothly, we’ve come up with some handy tips for you. 

 • Breakfast: no one wants a rumbling stomach whilst you’re trying to concentrate. Make sure you have some yummy breakfast, be it porridge, eggs or a bacon sandwich. Bananas are great for brain food too.
 • Set an alarm! Don’t be late for you exam. Get up with plenty of time to spare so that you’re not rushing around.
 • Make sure you know the time and venue of your exam
 • Don’t forget to take at least 3 pens, in case 1 runs out 
 • Make sure you don't take your mobile phone into the exam, or if you do that it's left at the back of the hall and isn't with you. 
 • Don’t forget your student ID
 • Keep hydrated. Take a bottle of water with you, but don’t forget to remove the label.

Remember, if anything goes wrong in the exam pop into Student Advice to have a chat. 

Good luck! 


Diwrnod yr Arholiad

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Y diwrnod rydych wedi ofni am amser hir.  Felly dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol i helpu’r diwrnod fynd yn ddidrafferth. 

 • Brecwast: does neb eisiau bola sy’n gwneud swn tra rydych yn trio canolbwyntio. Gwnewch yn siwr eich bod yn cael brecwast blasus, fel uwd, wyau neu frechdan bacwn. Mae bananas yn fwyd gwych ar gyfer yr ymennydd hefyd.
 • Gosod larwm! Peidiwch â bod yn hwyr ar gyfer eich arholiad. Codwch yn ddigon cynnar gyda digon o amser i sbario fel nad ydych yn gorfod rhuthro o gwmpas.
 • Gwneud yn siwr eich bod yn gwybod amser a lleoliad eich arholiad
 • Peidio ag anghofio cymryd o leiaf 3 beiro, rhag ofn fod 1 yn dod i ben 
 • Gwneud yn siwr nad ydych yn cymryd eich ffôn symudol i’r arholiad, neu os ydych yn, gadewch y ffôn yng nghefn y neuadd. 
 • Peidio ag anghofio eich Cerdyn Adnabod Myfyriwr
 • Yfed ddigon o ddwr. Cymerwch botel o ddwr gyda chi, ond peidiwch ag anghofio cael gwared ar y label.

Cofiwch, os fydd unrhyw beth yn mynd o’i le, dewch heibio Cyngor i Fyfyrwyr i gael sgwrs. 

Pob lwc!