Where To Revise

There are many places in and around Cardiff University where you can buckle down and crack on with revision. Take a look at our list below:

Students' Union

We are open 24 hours a day. To access the building at night, please use the Park Place entrance and ring the bell. 

Architecture Library

Open 8:45-21:30 weekdays / 10:00-17:30 weekends

ASSL

Open 24/7 

Bute Library

Open 8:45-21:30 weekdays / 10:00-17:30 weekends

Cardiff Central Library

Check their website for opening times

CSL

Open Monday to Friday 08:00 to 22:00, Saturday 08:00 to 20:00 and Sunday 10:00 to 20:00

Heath Library

Open 24/7

Science Library

Open 8:45-21:30 weekdays / 10:00-17:30 weekends

For a full list of University libraries across campus, visit cardiff.ac.uk/libraries/locations-opening-hours.Ble i Adolygu

Mae yna lawer o lefydd o gwmpas Prifysgol Caerdydd lle gallwch fynd i ganolbwyntio ar eich adolygu. Edrychwch ar ein rhestr isod:

Undeb y Myfyrwyr

Rydym ar agor 24 awr y diwrnod. I gael mynediad i'r adeilad yn ystod y nos, defnyddiwch mynediad Plas y Parc a chanwch y gloch.

Llyfrgell Aberconwy

Ar Agor 8:45-21:30 yn ystod yr wythnos / 10:00-17:30 dydd Sadwrn / 10:00-21:30 dydd Sul

Llyfrgell Pensaernïaeth 

Ar agor 8:45-21:30 yn ystod yr wythnos / 10:00-17:30 penwythnosau

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Ar Agor 24/7 

Llyfrgell Bute 

Ar agor 8:45-21:30 yn ystod yr wythnos / 10:00-17:30 penwythnosau

Llyfrgell Ganolog Caerdydd  

Edrychwch ar eu gwefan am amseroedd agor

Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Ar agor ddydd Llun - Gwener 08:00 tan 22:00, ddydd Sadwrn 08:00 tan 20:00 a dydd Sul 10:00 tan 20:00

Llyfrgell Parc y Mynydd Bychan 

Ar agor 24/7

Llyfrgell y Gyfraith

Ar agor 24/7 (o’r 4ydd o Ionawr - 10fed o Fehefin)

Llyfrgell Gwyddoniaeth 

Ar agor 8:45-21:30 yn ystod yr wythnos / 10:00-17:30 penwythnosau

Am restr lawn o lyfrgelloedd yr Undeb ar draws y campws, ewch i cardiff.ac.uk/cy/libraries/locations-opening-hours.