Your 2022/23 Committee:

President: La'Shaunna Williamson

 

Vice President: Hannah Bartley

 

Treasurer: Asia Cassell

 

Secretary: Lucy Wooldridge

 

Corporate Relations Officers: Jessica Adams and Melissa James 

 

Wellbeing Officer: Lauren Douglas-Shea

 

Charity and Fundraising Officer: Imogen Martin and Poppy Grovestock

 

Publicity Officer: Esmee Chamberlain

 

Events Officer: Megan Dowmund and Joanna Bredif

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777