MedSoc

MedSoc is Cardiff University’s Medical Society, run by students for students, here to make life easier and more fun for medical students in Cardiff.

 

Our academic team organise revision sessions and other informative talks as well as facilitate the delivery of feedback from students to staff through the student-staff panel.

 

The welfare team are on-hand to be a listening ear, to signpost to support services within the university and externally as well as organise welfare promotion events such as welfare cafes. 

 

Our socials, including balls and post-exam parties are organised by our social team. 

 

Our committee also includes an EDI officer, international officer and graduates officer to ensure that all medical students are represented. 

 

The benefits of purchasing membership include:

 • Free revision sessions
 • Discounted ball and social tickets
 • Medsoc discount e-card
 • Opportunity to become a committee member

 

***

 

MedSoc yw Cymdeithas Feddygol Prifysgol Caerdydd, yn cael ei redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr, yma i wneud bywyd yn haws ac yn fwy hwyl i fyfyrwyr meddygol yng Nghaerdydd.

 

Mae ein tîm academaicc yn trefnu sesiynau adolygu a sesiynau addysgiadol eraill yn ogystal â hwyluso rhannu adborth myfyrwyr gyda'r Ysgol Feddygaeth trwy'r panel myfyrwyr a staff.

 

Mae'r tîm lles yma i fod yn glust i wrando, i gyfeirio at wasanaethau cefnogi,o fewn y brifsygol a rhai allanol, ac i drefnu digwyddiadau hyrwyddo lles yn cynnwys caffis lles.

 

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol, yn cynnwys gwleddau a phartion ar ôl arholiadau, yn cael eu trefnu gan ein tîm cymdeithasol.

 

Mae ein pwyllgor hefyd yn cynnwys swyddog CAC, swyddog rhyngwladol a swyddog graddedigion i sicrhau bod pob myfyriwr meddygol yn cael eu cynrychioli.

 

Mae buddion prynu aelodaeth yn cynnwys:

 • Sesiynau adolygu am ddim
 • Tocynau partion a chymdeithasol rhatach
 • E-gerdyn gostyngiadau
 • Y cyfle i ddod yn aelod o'r pwyllgor

Please log in to view the committee.

Membership

 • MedSoc Lifetime (Until Graduation) Membership£30.00
 • MedSoc Graduate Entry Medicine Standard Membership£24.00
 • MedSoc Standard One Year Membership£6.00

Events

Doctor Strange: Personal and Clinical Insights of Living With Multiple Ultra Rare Disorders
7th February 6:30pm - 8pm
Sir Stanley Thomas Lecture Theatre - CSL
Medsoc hosts a medical talk and Q+A by Leon Hubbard, a researcher who lives with multiple Ultra-rare disorders, many of which are so rare they are unnamed. He gives us an insight into the conditions which have baffled doctors all his life.

Products

 • Doctor Strange: Personal and Clinical Insights of Living With Multiple Ultra Rare Disorders Tue 7 Feb 2023 - General£0.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777