MedSoc

MedSoc is Cardiff University’s Medical Society, run by students for students, here to make life easier and more fun for medical students in Cardiff.

 

Our academic team organise revision sessions and other informative talks as well as facilitate the delivery of feedback from students to staff through the student-staff panel.

 

The welfare team are on-hand to be a listening ear, to signpost to support services within the university and externally as well as organise welfare promotion events such as welfare cafes. 

 

Our socials, including balls and post-exam parties are organised by our social team. 

 

Our committee also includes an EDI officer, international officer and graduates officer to ensure that all medical students are represented. 

 

The benefits of purchasing membership include:

 • Free revision sessions
 • Discounted ball and social tickets
 • Medsoc discount e-card
 • Opportunity to become a committee member

 

***

 

MedSoc yw Cymdeithas Feddygol Prifysgol Caerdydd, yn cael ei redeg gan fyfyrwyr i fyfyrwyr, yma i wneud bywyd yn haws ac yn fwy hwyl i fyfyrwyr meddygol yng Nghaerdydd.

 

Mae ein tîm academaicc yn trefnu sesiynau adolygu a sesiynau addysgiadol eraill yn ogystal â hwyluso rhannu adborth myfyrwyr gyda'r Ysgol Feddygaeth trwy'r panel myfyrwyr a staff.

 

Mae'r tîm lles yma i fod yn glust i wrando, i gyfeirio at wasanaethau cefnogi,o fewn y brifsygol a rhai allanol, ac i drefnu digwyddiadau hyrwyddo lles yn cynnwys caffis lles.

 

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol, yn cynnwys gwleddau a phartion ar ôl arholiadau, yn cael eu trefnu gan ein tîm cymdeithasol.

 

Mae ein pwyllgor hefyd yn cynnwys swyddog CAC, swyddog rhyngwladol a swyddog graddedigion i sicrhau bod pob myfyriwr meddygol yn cael eu cynrychioli.

 

Mae buddion prynu aelodaeth yn cynnwys:

 • Sesiynau adolygu am ddim
 • Tocynau partion a chymdeithasol rhatach
 • E-gerdyn gostyngiadau
 • Y cyfle i ddod yn aelod o'r pwyllgor

Please log in to view the committee.

Membership

 • MedSoc Standard One Year Membership£6.00

Products

 • Potluck Dinner Mon 29 Apr 2024 - General£0.00
 • Medsoc Finals Ball Fri 10 May 2024 - Students£18.00

Elections

Medsoc Round 3 elections

Medsoc’s final round of elections.

5 posts are up for election.

Nominations are now closed.

The polls are open and will close at 21:00 on Sunday 30 June 2024 (in 4 days and 21 hours)