The National Societies & Volunteering Awards 2022 | Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli Cenedlaethol

NERD Varsity have won the Collaboration Award! | Mae Farsiti Amgen wedi ennill y Wobr Cydweithio!

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg


We’re excited to announce that our NERD Varsity societies have won the Collaboration Award at the National Societies and Volunteering Awards.

The Collaboration Award recognises those that have worked alongside others to achieve something special. You can read their full nomination here and we are so proud of their achievement.

NERD Varsity is an annual competition between societies such as Gaming, Anime, Quiz and Model United Nations, Film, Harry Potter, and Sci-Fi and Fantasy society. It provides students with a ‘safe space to come together to compete for the best nerd soc award and allows for the community to express their interests and support their societies.”

This competition brings together over a 100 students and is open to all students, creating a community and a fun experience for all.

‘We are beyond excited that we have won such an incredible award that recognises not only the amount of work we have put in, but also the unity and inclusivity the event brings. Every year we aim to further push ourselves to create an event which celebrates nerd culture from all backgrounds whilst also donating all the proceeds to charity. Thank you to all of our nerd society members for their continued support and thank you to the NSVAs for this amazing award’ NERD Varsity Committee

‘We are delighted to hear that NERD Varsity has won a Collaboration Award. Building communities is a really big part of what we do at the SU and this competition really embodies community spirt. It has been great to host this event in person once again and we cannot wait to see what the societies plan for next years’ event' Hannah Doe


 

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi bod ein cymdeithasau Farsiti Amgen wedi ennill y Wobr Cydweithio yn y Gwobrau Cymdeithasau a Gwirfoddoli Cenedlaethol.  

Mae'r Wobr Cydweithio yn cydnabod y rhai sydd wedi gweithio ochr yn ochr ag eraill i gyflawni rhywbeth arbennig. Gallwch chi ddarllen eu henwebiad llawn yma ac rydym mor falch o'u cyflawniad. 

Mae Farsiti Amgen yn gystadleuaeth flynyddol rhwng cymdeithasau fel Hapchwarae, Anime, Cwis a Model y Cenhedloedd Unedig, Ffilm, Harry Potter, a chymdeithas Sci-Fi a Ffantasi. Mae’n rhoi ‘lle diogel i fyfyrwyr ddod at ei gilydd i gystadlu am wobr y nerd soc gorau ac yn caniatáu i’r gymuned fynegi eu diddordebau a chefnogi eu cymdeithasau.” 

Mae’r gystadleuaeth hon yn dod â dros 100 o fyfyrwyr ynghyd ac mae’n agored i bob myfyriwr, gan greu cymuned a phrofiad llawn hwyl i bawb. 

Dyfyniad gan Farsiti Amgen 

'Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn y wobr hon, Farsiti Amgen yw un o fy hoff adegau o'r flwyddyn ac mae'n rhoi'r cyfle i ni wneud ffrindiau newydd a chael mwy o fyfyrwyr i gymryd rhan yn ein cymdeithasau. Mae bod yn rhan o gymdeithas ym Mhrifysgol Caerdydd wedi fy helpu i wneud ffrindiau ac wedi bod yn uchafbwynt fy mhrofiad yn y Brifysgol' 

 

Dyfyniad gan Hannah Doe 

'Rydym yn falch iawn o glywed bod Farsiti Amgen wedi ennill Gwobr Cydweithio. Mae adeiladu cymunedau yn rhan fawr iawn o'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn UM ac mae'r gystadleuaeth hon wir yn ymgorffori ysbryd cymunedol. Mae wedi bod yn wych cynnal y digwyddiad hwn yn bersonol unwaith eto ac ni allwn aros i weld beth mae’r cymdeithasau yn ei gynllunio ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf  

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777