SVMAs 2023 | Gwobrau Cymdeithasau, Gwirfoddoli a’r Cyfryngau 2023

Cardiff Students' Union recently hosted the highly anticipated Societies, Volunteering, and Media Awards (SVMAs), an event that recognises the outstanding contributions and achievements of students over the past year.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Cardiff Students' Union recently hosted the highly anticipated Societies, Volunteering, and Media Awards (SVMAs), an event that recognises the outstanding contributions and achievements of students over the past year. From charity fundraising to promoting inclusivity and equality, the awards celebrate the remarkable efforts made by students in making a positive difference within the university community.

The SVMAs provide a platform to honour the incredible work carried out by student societies, acknowledging their commitment, creativity, and dedication to causes that matter. Whether it is raising funds for charitable organizations, organizing impactful events, or advocating for diversity and equality, these societies have been instrumental in shaping a vibrant and inclusive campus environment.

"We are so proud of all our students and student groups this year. We have seen some really incredible work from everyone this year and are so excited to be able to recognise all their hard work!"

Shreshth Goel, VP Societies & Volunteering

 

Societies 2023 Winners

Society of the Year (Big)
FAD
 

Society of the Year (Small)
Coppafeel
 

Student Leader Award
Taylor Allsop
 

Best Newcomer
Sustainable Fashion Society 

Most Improved
Labour Students Society 

Outstanding Contribution
Ewein Howes 

Outstanding Achievement
Bollywood Dance Society 

Event of the Year (Big)
Langar on Campus - Sikh Society 

Event of the Year (Small)
Act One Hardcore 24 (act one, make a smile and CUTV) 

Collaboration of the Year
Nerd Varsity 

Fundraisers of the Year
Turkish Society Earthquake Relief 

SLS of the Year
Nightline 

Volunteering Project of the Year
Make a Smile 

Student Led Campaign of the Year
Beyond Week – Christian Union 

Heath Park Award
Nursoc Committee 

Save a Society of the Year Award
Nepali Society 

Volunteer of the Year Award
Zach Beresford 

Society of the Year (Activity and Appreciation) 
BSL 

Society of the Year (Course Based)  
Spanish, Italian and Latin American Society

Society of the Year (Cultural and International) 
Tamil Society 

Society of the Year (Discussion Campaigns and Awareness)  
CoppaFeel 

Society of the Year (Performance and Artistic)  
FAD 

Society of the Year (Political and Ideological)  
Labour Students Society 

Society of the Year (Heath Based)  
MedSoc 

 

Media 2023 Winners

Alice Byron Award
Dayna Strongman

Gair Rhydd Best Welsh Language Journalist
Anest Williams

Gair Rhydd Best Writer
Alice Moore

Gair Rhydd Best Article
Lucy Matthews

Gair Rhydd Best Specialist Article
Grace Robson

Gair Rhydd Best Section
Advice

Cardiff Union TV Best Project
Dara Alcaraz Stapleton

Cardiff Union TV Best Newcomer
Dayna Strongman

Cardiff Union TV Most Committed Member
Tomos Oakley

Quench Best Article
Amy Wild

Quench Best Welsh Language Writer
Beca Dalis Williams

Quench Best Writer
Bethan Gwynne

Quench Best Designer
Eleanor Byrne

Quench Best Section
Literature

Xpress Radio Best Podcast
Rosenwyn Dorrell & Charlotte Lusted

Xpress Radio Best Specialist Music Show
Billy Edwards

Xpress Radio Best Welsh Language Show
cIEBran

Xpress Radio Best Entertainment Show
Dayna Strongman

Xpress Radio Best Presenter
Eleri Bryon

Xpress Radio Best Newcomer
Charlie Herd

 

Other awards on the night

Society Shield  
FAD 

Guild of Societies Award
Christopher Grayson-Diamond 

Platinum Tier Award
Broadway Dance Society

Platinum Tier Award
BSL Society

Platinum Tier Award
Coppafeel!

Platinum Tier Award
CyberSoc

Platinum Tier Award
Expression Dance Society

Platinum Tier Award
FAD (Dance Society)

Platinum Tier Award
French Society

Platinum Tier Award
Healthcare Drama Society

Platinum Tier Award
Labour Students

Platinum Tier Award
Show Choir

Platinum Tier Award
Tamil Society

Platinum Tier Award
Windband

Gold Tier Award
Ancient History, Archaeology and Conservation Society

Gold Tier Award
Brass Band Society

Gold Tier Award
Healthcare Music Society

Gold Tier Award
Spanish, Italian and Latin American Society

Gold Tier Award
Teddy Bear Hospital

Silver Tier Award
Belly Dancing Society

Silver Tier Award
Book Club

Silver Tier Award
Sustainable Fashion

Bronze Tier Award
Hooked

Bronze Tier Award
Law Society

Bronze Tier Award
Slash Hip HopGwobrau Cymdeithasau, Gwirfoddoli a’r Cyfryngau 2023

Yn ddiweddar, cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Caerdydd y Gwobrau Gwirfoddoli, Cymdeithasau a’r Cyfryngau (SVMAs) hir-ddisgwyliedig, digwyddiad sy'n cydnabod cyfraniadau a chyflawniadau eithriadol myfyrwyr dros y flwyddyn ddiwethaf. O godi arian ar gyfer elusen i hyrwyddo cynwysoldeb a chydraddoldeb, mae'r gwobrau'n dathlu'r ymdrechion anhygoel a wnaed gan fyfyrwyr i wneud gwahaniaeth cadarnhaol o fewn cymuned y brifysgol.

Mae'r SVMAs yn rhoi llwyfan i anrhydeddu'r gwaith anhygoel a wnaed gan fyfyrwyr, gan gydnabod eu hymrwymiad, eu creadigrwydd, a'u hymroddiad i faterion o bwys. P'un a yw'n codi arian ar gyfer sefydliadau elusennol, trefnu digwyddiadau trawiadol, neu eiriol dros amrywiaeth a chydraddoldeb, mae'r cymdeithasau, grwpiau myfyrwyr ac unigolion hyn wedi bod yn allweddol wrth lunio amgylchedd campws bywiog a chynhwysol.

"Rydyn ni mor falch o'n holl fyfyrwyr a grwpiau myfyrwyr eleni. Rydyn ni wedi gweld gwaith anhygoel iawn gan bawb eleni ac mae mor gyffrous gallu cydnabod eu holl waith caled!"

Shreshth Goel, IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

 

Enillwyr 2023:

Cymdeithas Fawr Orau
FAD 

Cymdeithas Fach Orau
Coppafeel 

Arweinydd Myfyrwyr y Flwyddyn
Taylor Allsop 

Cymdeithas Newydd Orau
Cymdeithas Ffasiwn Gynaliadwy

Gwelliant Mwyaf
Cymdeithas Myfyrwyr Llafur

Cyfraniad Eithriadol
Ewein Howes 

Llwyddiant Eithriadol
Cymdeithas Dawnsio Bollywood

Digwyddiad Mawr Gorau
Langar on Campus- Cymdeithas Sikh 

Digwyddiad Bach Gorau 
Act One Hardcore 24 (act one, make a smile, a CUTV) 

Cydymdrech y Flwyddy 
Farsiti Amgen

Codwyr Arian y Flwyddyn
Cymorth Daeargryn Cymdeithas Twrci

Gwasanaeth dan Arweiniad Myfyrwyr y Flwyddyn 
Llinell Nos Caerdydd 

Prosiect Gwirfoddoli’r Flwyddyn
Make a Smile 

Ymgyrch dan Arweiniad Myfyrwyr y Flwyddyn
Beyond Week – Undeb Cristnogol 

Gwobr Parc y Mynydd Bychan
Pwyllgor Nursoc

Cymdeithas wedi’i Hachub y Flwyddyn
Cymdeithas Nepali

Gwirfoddolwr y Flwyddyn 
Zach Beresford 

Cymdeithas y Flwyddyn (Gweithgaredd a Gwerthfawrogiad)
BSL 

Cymdeithas y Flwyddyn (Seiliedig ar Gwrs)
Cymdeithas Sbaeneg, Eidaleg ac America Ladin 

Cymdeithas y Flwyddyn (Diwylliannol a Rhyngwladol)  
Cymdeithas Tamil 

Cymdeithas y Flwyddyn (Trafodaeth, Ymgyrchoedd ac Ymwybyddiaeth)  
CoppaFeel 

Cymdeithas y Flwyddyn (Per­fformiad ac Artistig)  
FAD 

Cymdeithas y Flwyddyn (Gwleidyddol ac Ideolegol)  
Cymdeithas Myfyrwyr Llafur

Cymdeithas y Flwyddyn (Wedi’i lleoli yn y Mynydd Bychan)  
MedSoc 

 

Enillwyr y Cyfryngau 2023

Gwobr Alice Byron
Dayna Strongman

Newyddiadurwr Cymraeg Gorau Gair Rhydd
Anest Williams

Ysgrifennydd Gorau Gair Rhydd
Alice Moore

Erthygl Orau Gair Rhydd
Lucy Matthews

Erthygl Arbenigol Orau Gair Rhydd
Grace Robson

Adran Orau Gair Rhydd
Advice

Prosiect Orau CUTV
Dara Alcaraz Stapleton

Aelod Newydd Gorau CUTV
Dayna Strongman

Aelod Mwyaf Ymroddedig CUTV
Tomos Oakley

Erthygl Orau Quench
Amy Wild

Ysgrifennydd Cymraeg Gorau Quench
Beca Dalis Williams

Ysgrifennydd Gorau Quench
Bethan Gwynne

Dylunydd Gorau Quench
Eleanor Byrne

Adran Orau Quench
Literature

Podlediad Gorau Xpress Radio
Rosenwyn Dorrell and Charlotte Lusted

Sioe Gerddoriaeth Arbenigol Orau Xpress Radio
Billy Edwards

Sioe Gymraeg Orau Xpress Radio
cIEBran

Sioe Adloniant Orau Xpress Radio
Dayna Strongman

Cyfl wynydd Gorau Xpress Radio
Eleri Bryon

Aelod Newydd Gorau Xpress Radio
Charlie Herd

 

Gwobrau eraill ar y noson:

Tarian y Cymdeithasau
FAD 

Gwobr Urdd y Cymdeithasau
Christopher Grayson-Diamond 

Gwobr Haen Platinwm
Broadway Dance Society

Gwobr Haen Platinwm
BSL Society

Gwobr Haen Platinwm
Coppafeel!

Gwobr Haen Platinwm
CyberSoc

Gwobr Haen Platinwm
Expression Dance Society

Gwobr Haen Platinwm
FAD (Dance Society)

Gwobr Haen Platinwm
French Society

Gwobr Haen Platinwm
Healthcare Drama Society

Gwobr Haen Platinwm
Labour Students

Gwobr Haen Platinwm
Show Choir

Gwobr Haen Platinwm
Tamil Society

Gwobr Haen Platinwm
Windband

Gwobr Haen Aur
Ancient History, Archaeology and Conservation Society

Gwobr Haen Aur
Brass Band Society

Gwobr Haen Aur
Healthcare Music Society

Gwobr Haen Aur
Spanish, Italian and Latin American Society

Gwobr Haen Aur
Teddy Bear Hospital

Gwobr Haen Arian
Belly Dancing Society

Gwobr Haen Arian
Book Club

Gwobr Haen Arian
Sustainable Fashion

Gwobr Haen Efydd
Hooked

Gwobr Haen Efydd
Law Society

Gwobr Haen Efydd
Slash Hip Hop

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.