Revision Aid - Summer 2024 | Cymorth Adolygu - Haf 2024

Your Elected Officers are here to help you throughout revision season. Find out where they will be for some hot drinks and a chat! | Mae eich Swyddogion Etholedig yma i'ch helpu drwy gydol y tymor adolygu. Darganfyddwch ble fydden nhw er mwyn mwynhau diod boeth a sgwrs!

featured
No ratings yet. Log in to rate.
 

What is Revision Aid?

During Revision Aid, your Elected Officers will be on hand to help. Join us at different locations around campus with hot drinks to help get you through your exams and assessments this revision season!

WEEK 1 (13th - 17th May)

 • 14th May - ASSL – 13:00 -15:00
 • 14th May - Trevithick - 13:00 -15:00

WEEK 2 (20th – 24th May)

 • 20th May – Health library - 12:00 -15:00
 • 20th May – ASSL - 12:00 - 14:00
 • 20th May – ENGIN Forum, Queen’s Buildings (South) – 10:00-14:00 (Student Led!)
 • 21st May – CSL – 12:00-15:00
 • 21st May – ENGIN Forum, Queen’s Buildings (South) – 10:00-14:00 (Student Led!)
 • 22nd May – ASSL – 11:00-14:00
 • 23rd May – CSL 13:00-15:00

WEEK 3 (28th – 31st May)

 • 28th May – ASSL - 12:00 - 15:00
 • 29th May - Health Library – 10:00-15:00
 • 29th May – ASSL – 10:00-15:00
 • 30th May – Health Library – 12:00-15:00
 • 30th May – CSL – 12:00-15:00
 • 31st May – Health – 11:00-15:00
 • 31st May – CSL – 11:00-15:00

During this examination period, you will be able to print for free in The Lounge, on the third floor of the Students’ Union, as well as at the IV Lounge at the Heath Park campus.

 

Beth yw Cymorth Adolygu?

Yn ystod Cymorth Adolygu bydd ein Swyddogion Etholedig wrth law i'ch helpu. Ymunwch â ni mewn lleoliadau ar draws y campws am ddiodydd poeth i'ch helpu trwy'r cyfnod arholiadau ac asesiadau tymor yma!

WYTHNOS 1 (13eg - 17eg Mai)

 • 14eg Mai - ASSL – 13:00 -15:00
 • 14eg Mai - Trevithick - 13:00 -15:00

WYTHNOS 2 (20fed – 24ain Mai)

 • 20fed Mai – Llyfrgell Iechyd - 12:00 -15:00
 • 20fed Mai – ASSL - 12:00 - 14:00
 • 20fed Mai – Fforwm ENGIN, Adeiladau'r Frenhines (De) – 10:00-14:00 (dan arweiniad myfyrwyr!)
 • 21ain Mai – CSL – 12:00-15:00
 • 21ain Mai – Fforwm ENGIN, Adeiladau'r Frenhines (De) – 10:00-14:00 (dan arweiniad myfyrwyr!)
 • 22ain Mai – ASSL – 11:00-14:00
 • 23ain Mai – CSL 13:00-15:00

WYTHNOS 3 (28ain – 31ain Mai)

 • 28ain Mai – ASSL - 12:00 - 15:00
 • 29ain Mai - Llyfrgell Iechyd – 10:00-15:00
 • 29ain Mai – ASSL – 10:00-15:00
 • 30ain Mai – Llyfrgell Iechyd – 12:00-15:00
 • 30ain Mai – CSL – 12:00-15:00
 • 31ain Mai – Llyfrgell Iechyd – 11:00-15:00
 • 31ain Mai – CSL – 11:00-15:00

Yn ystod y cyfnod arholiadau, gallwch argraffu am ddim yn Y Lolfa, ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr, neu yn Lolfa IV ar gampws Parc y Mynydd Bychan.

Comments

 
dominos