Notice of Spring Elections 2024 | Hysbysiad o Etholiadau'r Gwanwyn 2024

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Nominations for our Spring Elections 2024 are now open.

Nominations open: Monday 11 December, 10:00

Nominations close: Tuesday 6 February, 16:00

How to submit a nomination: Head to https://cardiffstudents.typeform.com/SpringElect24, and submit your nomination.

Manifestos can be up to 1,250 characters long (approximately 250 words).

 

Positions vacant

Full-time Sabbatical Trustee Positions

 • Students' Union President
 • Vice President Cymraeg
 • Vice President Heath Park Campus (Education and Welfare)
 • Vice President International Students (Education and Welfare)
 • Vice President Postgraduate Students (Education and Welfare)
 • Vice President Societies and Volunteering
 • Vice President Sports and Athletic Union President

 

Voluntary Campaign Officer Positions

 • Accessibility Officer
 • Anti-Racism Officer
 • Estranged Students' Officer
 • Ethical and Environmental Officer
 • LGBTQ+ Officer
 • LGBTQ+ Officer (place reserved for a Trans student)
 • Mature Students' Officer
 • Mental Health Officer
 • Student Parents and Carers Officer
 • Women's Officer

 

Voting

Voting opens: Monday 4th March, 10:00

Voting closes: Thursday 7th March, 16:00

 

More Information on the elections, including the election regulations, can be found here. For any queries, please email elections@cardiff.ac.uk


 

Mae enwebiadau ar gyfer Etholiadau’r Gwanwyn nawr ar agor.

Enwebiadau’n agor: Dydd Llun 11eg Rhagfyr, 10:00

Enwebiadau’n cau: Dydd Mawrth 6ed Chwefror, 16:00

Sut i gyflwyno enwebiad: Ewch i https://cardiffstudents.typeform.com/Etholiadaur2024, a chyflwynwch eich enwebiad.

Gall maniffestos fod hyd at 1,250 o gymeriadau (tua 250 o eiriau).  

 

Swyddi gwag

Rolau Ymddiriedolwyr Sabothol Llawn Amser

 • Llywydd Undeb y Myfyrwyr
 • Is-lywydd y Gymraeg
 • Is-lywydd Campws Parc y Mynydd Bychan (Addysg a Lles)
 • Is-lywydd Myfyrwyr Rhyngwladol (Addysg a Lles)
 • Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig (Addysg a Lles)
 • Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli
 • Is-lywydd Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletau

 

Rolau Swyddogion Ymgyrchu Gwirfoddol

 • Swyddog Hygyrchedd
 • Swyddog Gwrth-Hiliaeth
 • Swyddog Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio
 • Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol
 • Swyddog LHDTC+
 • Swyddog LHDTC+ (rôl wedi’i neilltuo ar gyfer myfyrwyr traws)
 • Swyddog Myfyrwyr Hŷn
 • Swyddog Iechyd Meddwl
 • Swyddog Myfyrwyr sy'n Rhieni ac yn Ofalwyr
 • Swyddog Menywod

 

Pleidleisio

Pleidleisio’n agor: Dydd Llun 4ydd Mawrth, 10:00

Pleidleisio’n cau: Dydd Iau 7fed Mawrth, 16:00

 

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr etholiadau, gan gynnwys rheoliadau'r etholiadau, yma. Os oes gennych unrhyw ymholiadau e-bostiwch elections@caerdydd.ac.uk

Comments

 
crm