Nominations open for Cardiff Students’ Union’s ESLAs | Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr

Voting is now open in the annual ESLAs (Enriching Student Life Awards), designed by Cardiff University and the Students’ Union to recognise the fantastic staff and students who contribute to the Cardiff student experience.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Voting is now open in the annual ESLAs (Enriching Student Life Awards), designed by Cardiff University and the Students’ Union to recognise the fantastic staff and students who contribute to the Cardiff student experience.

From great Personal Tutors to inspiring lecturers, the ESLAs have been designed to celebrate and recognise the hard-working staff and students who go above and beyond the call of duty to enhance the student experience for others.

Any student or staff member at Cardiff University can nominate those individuals who have worked consistently to improve the student experience this year.

The categories for this year’s ESLAs are:

 • Most Uplifting Staff Member
 • Most Engaging Staff Member
 • Personal Tutor of the Year
 • Doctoral Supervisor of the Year
 • Professional Service Staff Member of the Year
 • PGR Graduate Tutor or Demonstrator of the Year
 • Student Academic Rep of the Year
 • Champion for Welsh Education
 • Champion for Equality, Diversity, and Inclusion
 • Champion for Student Voice

Angie Flores Acuña, Cardiff Students’ Union’s Vice President for Postgraduates, and former winner of Student Academic Rep of the Year said “Being nominated for an ESLA, and reading the nomination comments, was very wholesome. As Student Reps, we are constantly working with the university to improve the student experience and strengthen our community.”

“For me, as for many others, this was natural and very enjoyable as I am passionate about working with students, so thinking that someone in the School of Engineering believed that I contributed to their student experience was very moving and rewarding.”

Nominations close on March 17th 2023, with shortlisting to begin the week commencing 20th March. The awards ceremony will be held on May 11th.

If you would like to vote for a student or staff member who deserves recognition for their continued support and effort to improve the student experience, please follow this link: https://www.cardiffstudents.com/your-voice/academic-reps/eslas/


Enwebiadau ar agor nawr ar gyfer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Caerdydd 

Mae modd pleisdleisio nawr ar gyfer y Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr blynyddol, a ddyluniwyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr i gydnabod y staff a'r myfyrwyr gwych sy'n cyfrannu at brofiad myfyrwyr Caerdydd.

O Diwtoriaid Personol gwych i ddarlithwyr ysbrydoledig, mae'r Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr wedi'u cynllunio i ddathlu a chydnabod y staff a'r myfyrwyr gweithgar sy'n mynd tu hwnt i’r disgwyl i wella profiad myfyrwyr i eraill.

Gall unrhyw fyfyriwr neu aelod o staff ym Mhrifysgol Caerdydd enwebu'r unigolion hynny sydd wedi gweithio'n gyson i wella profiad myfyrwyr eleni.

Y categorïau ar gyfer y Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr eleni yw:

 • Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig
 • Aelod o Staff sy’n Ennyn Diddordeb y Mwyaf
 • Tiwtor Personol y Flwyddyn
 • Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn
 • Aelod o staff Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn
 • Tiwtor Graddedig Ymchwilwyr Ôl-raddedig neu Arddangoswr y Flwyddyn
 • Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn
 • Hyrwyddwr Addysg Gymraeg
 • Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Hyrwyddwr Llais y Myfyrwyr

Dywedodd Angie Flores Acuña, Is-lywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd ar gyfer Ôl-raddedigion, a chyn-enillydd Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn "Roedd cael fy enwebu am Wobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr, a darllen y sylwadau enwebu, yn llesol iawn. Fel Cynrychiolydd Myfyrwyr, rydym yn gweithio'n gyson gyda'r brifysgol i wella profiad y myfyrwyr a chryfhau ein cymuned."

"I mi, fel i lawer o bobl eraill, roedd hyn yn naturiol ac yn bleserus iawn gan fy mod yn angerddol dros weithio gyda myfyrwyr, felly roedd meddwl bod rhywun yn yr Ysgol Peirianneg yn credu fy mod wedi cyfrannu at eu profiad fel myfyriwr yn emosiynol a gwobrwyol iawn."

Bydd y cyfnod enwebu'n cau ar 17 Mawrth 2023 a dechreuir llunio’r rhestr fer yr wythnos sy’n cychwyn ar 20 Mawrth. Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar 11 Mai.

Os hoffech bleidleisio dros fyfyriwr neu aelod o staff sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu cefnogaeth a'u hymdrech barhaus i wella profiad myfyrwyr, dilynwch y ddolen hon: https://www.cardiffstudents.com/your-voice/academic-reps/eslas/

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.