The ESLAs shortlisted nominees are here! | Rhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr!

The annual ESLAs have been designed by Cardiff University and the Students’ Union to recognise the fantastic staff and students who contribute to the Cardiff student experience.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The annual ESLAs have been designed by Cardiff University and the Students’ Union to recognise the fantastic staff and students who contribute to the Cardiff student experience.

From great Personal Tutors to inspiring lecturers, the ESLAs have been designed to celebrate and recognise the hard-working staff and students who go above and beyond the call of duty to enhance the student experience for others. The ESLAs ceremony will be held on May 11th.

The shortlisted nominees in each category are:

Most Uplifting Staff Member:

 • Julia Best (SHARE)
 • Helen McCarthy (BIOSI)
 • Isaac Myers (BIOSI)
 • Catherine Purcell (HCARE)

Most Engaging Staff Member:

 • Jenny Benham (SHARE)
 • Katherine Griffiths (LAWPL)
 • Sean Roberts (ENCAP)
 • Andrew Weeks (JOMEC)

Personal Tutor of the Year:

 • Isaac Myers (BIOSI)
 • Kirsten Pugh (MEDIC)
 • Andrew Weeks (JOMEC)
 • Emma Yhnell (BIOSI)

Doctoral Supervisor of the Year:

 • Jessica Baillie (HCARE)
 • Jeremy Cheadle (MEDIC)
 • Luigi M. De Luca (CARBS)
 • Geoff Haddock (PSYCH)

Professional Service Staff of the Year:

 • Stephen Ashley (Estates)
 • Cadi Rhys Thomas (WELSH)
 • Ramiro Vila Torres (Estates)
 • George Young (Campus Services)

PGR Graduate Tutor or Demonstrator of the Year:

 • Aric Fowler (COMSC)
 • Hannah Pageau (SHARE)
 • Connie Pritchard (BIOSI)
 • Rebecca Riedel (LAWPL)

Student Academic Rep of the Year (College of Arts, Humanities and Social Sciences):

 • Sophie Eardley (MLANG)
 • Yasmine Jauffur (LAWPL)
 • Micaela Panes (SHARE)
 • Mabel Smaller (ENCAP)

Student Academic Rep of the Year (College of Biomedical and Life Sciences):

 • Melika Ghorbankhani (HCARE)
 • Raven J. Hope (BIOSI)
 • Lyla Khan (BIOSI)
 • Connor Rawlinson (HCARE)

Student Academic Rep of the Year (College of Physical Sciences and Engineering):

 • George Cawser-Pritchard (MATHS)
 • Toby Gadsby (COMSC)
 • Daniel Gorst (CHEMY)
 • Alex Meers (MATHS)

Champion for Welsh Education:

 • Wyn Davies (PHRMY)
 • Hefin Jones (BIOSI)
 • Deio Owen (WELSH)
 • Huw Pritchard (LAWPL)

Champion for Equality, Diversity and Inclusion:

 • Fran Aslin (Student Life)
 • Katherine Dobbie (EARTH)
 • Shan Ming Lim (MEDIC)
 • Naomi Wray (MATHS)

Champion for Student Voice:

 • Esmee Chamberlain (LAWPL)
 • Yasmin Jauffur (LAWPL)
 • Lyla Khan (BIOSI)
 • Allie Treen (LAWPL)

Vice-Chancellor’s Award:

 • Erice Davies (Student Life)
 • Peter Gapper (MEDIC)
 • Julie Gwilliam (PSE)
 • Renata Medeiros Mirra (DENTL)
 • Jo Pinder (Student Life)
 • Stuart Vanstone (Campus Services)

President’s Award:

 • Rosa Brew (HCARE)
 • Penny Dinh (SOCSI)
 • Tiegan James (LAWPL)
 • Nils Rehm (PHYSX)
 • Janet Williams (LAWPL)

For the full list of nominees, please click here.


Mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr blynyddol wedi’u cynllunio gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr i gydnabod y staff a’r myfyrwyr gwych sy’n cyfrannu at brofiad myfyrwyr Caerdydd.

O Diwtoriaid Personol gwych i ddarlithwyr ysbrydoledig, mae’r Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr wedi’u cynllunio i ddathlu a chydnabod y staff a’r myfyrwyr gweithgar sy’n mynd y tu hwnt i’r ddyletswydd i wella profiad myfyrwyr i eraill. Cynhelir y seremoni Gwobrau Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr ar 11eg o Fai.

Yr enwebeion ar y rhestr fer ym mhob categori yw:

Aelod Staff Mwyaf Ysbrydoledig:

 • Julia Best (SHARE)
 • Helen McCarthy (BIOSI)
 • Isaac Myers (BIOSI)
 • Catherine Purcell (HCARE)

Aelod Staff sy’n Ennyn Diddordeb y Mwyaf:

 • Jenny Benham (SHARE)
 • Katherine Griffiths (LAWPL)
 • Sean Roberts (ENCAP)
 • Andrew Weeks (JOMEC)

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

 • Isaac Myers (BIOSI)
 • Kirsten Pugh (MEDIC)
 • Andrew Weeks (JOMEC)
 • Emma Yhnell (BIOSI)

Goruchwyliwr Doethurol y Flwyddyn:

 • Jessica Baillie (HCARE)
 • Jeremy Cheadle (MEDIC)
 • Luigi M. De Luca (CARBS)
 • Geoff Haddock (PSYCH)

Staff Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn:

 • Stephen Ashley (Estates)
 • Cadi Rhys Thomas (WELSH)
 • Ramiro Vila Torres (Estates)
 • George Young (Campus Services)

Tiwtor Graddedig Ymchwilwyr Ôl-raddedig neu Arddangoswr y Flwyddyn:

 • Aric Fowler (COMSC)
 • Hannah Pageau (SHARE)
 • Connie Pritchard (BIOSI)
 • Rebecca Riedel (LAWPL)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol):

 • Sophie Eardley (MLANG)
 • Yasmine Jauffur (LAWPL)
 • Micaela Panes (SHARE)
 • Mabel Smaller (ENCAP)

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (Coleg Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd):

 • Melika Ghorbankhani (HCARE)
 • Raven J. Hope (BIOSI)
 • Lyla Khan (BIOSI)
 • Connor Rawlinson (HCARE)

Cynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd y Flwyddyn (Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg):

 • George Cawser-Pritchard (MATHS)
 • Toby Gadsby (COMSC)
 • Daniel Gorst (CHEMY)
 • Alex Meers (MATHS)

Hyrwyddwr Addysg Gymraeg:

 • Wyn Davies (PHRMY)
 • Hefin Jones (BIOSI)
 • Deio Owen (WELSH)
 • Huw Pritchard (LAWPL)

Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant:

 • Fran Aslin (Student Life)
 • Katherine Dobbie (EARTH)
 • Shan Ming Lim (MEDIC)
 • Naomi Wray (MATHS)

Hyrwyddwr Llais y Myfyrwyr:

 • Esmee Chamberlain (LAWPL)
 • Yasmin Jauffur (LAWPL)
 • Lyla Khan (BIOSI)
 • Allie Treen (LAWPL)

Gwobr yr Is-Ganghellor:

 • Erice Davies (Student Life)
 • Peter Gapper (MEDIC)
 • Julie Gwilliam (PSE)
 • Renata Medeiros Mirra (DENTL)
 • Jo Pinder (Student Life)
 • Stuart Vanstone (Campus Services)

Gwobr y Llywydd:

 • Rosa Brew (HCARE)
 • Penny Dinh (SOCSI)
 • Tiegan James (LAWPL)
 • Nils Rehm (PHYSX)
 • Janet Williams (LAWPL)

I weld y rhestr lawn o enwebeion, cliciwch yma.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.