By-Election Results 2023 | Canlyniadau Is Etholiadau 2023

Congratulations to everyone who ran in the by-election and thanks to all of you who voted. | Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn yr is-etholiad a diolch i bob un ohonoch a bleidleisiodd.

welsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to everyone who ran in the by-election and thanks to all of you who voted.

Please click on the role titles for the appropriate count sheets. The count sheets are automatically generated by the voting system.

The following winners have been announced:

 

Student Senate 2022/23

Bethany Thomas

Bethan Williams

Zack Hayward

Jazz Walsh

Casey Parker

Umar Shahid

Nathan Mintz

Jonathan Jarrett

Jack Morewood

Zohaib Tahir

Najiyah Chowdhry

 

Scrutiny Committee 2022/23

Zack Hayward

Jazz Walsh

James Read

 

 


 

Llongyfarchiadau i bawb a ymgeisiodd yn yr is-etholiad a diolch i bob un ohonoch a bleidleisiodd.

Cliciwch ar deitlau'r rolau i weld y taflenni cyfri pleidleisiau perthnasol. Mae'r taflenni cyfri pleidleisiau wedi cael eu cynhyrchu'n awtomatig gan y system bleidleisio.

Dyma'r enillwyr:

 

Senedd y Myfyrwyr 2022/23

Bethany Thomas

Bethan Williams

Zack Hayward

Jazz Walsh

Casey Parker

Umar Shahid

Nathan Mintz

Jonathan Jarrett

Jack Morewood

Zohaib Tahir

Najiyah Chowdhry

 

Pwyllgor Craffu 2022/23

Zack Hayward

Jazz Walsh

James Read

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777