Log in

Summer 2017 Opening Times | Amseroedd Agor Haf 2017

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

The Students' Union building on Park Place will be open throughout the summer. If you're staying in Cardiff, you can still pop in to grab something to eat from Coop, study in The Lounge or access many of our usual services.

Some of our services have different opening hours over the summer period, so have a look at the list below to find out the best time to pop in. 

Students’ Union building & 3rd Floor Lounge: Open 24hrs. 

The Taf: Closed until September

Food Court: Closed until September

Inc: Open weekdays 09:00 – 17:00 and Saturdays 10:00 – 16:00 (Closed on Sundays and bank holidays)

Love Cardiff Shop: Closed until September – Open during graduation week

Skill Development Service: Monday -Friday 09:00 - 17:00. At certain times due to teaching and other commitments, staff may not be available directly to assist so please email sds@cf.ac.uk if you should call when no-one is present.

Cardiff Volunteering: Reduced opening hours during the summer. Please email Volunteering@Cardiff.ac.uk to arrange an appointment

Jobshop: Closed Monday 24 July - Thursday 31 August

Salon: Closed for the summer break

Magic Wrap: Monday - Friday 11:00 – 15:00 (closed weekends)

Coffi Co: Monday - Friday 8:00 – 17:30, Saturday 9:00 – 18:00, Sunday 10:00 – 18:00

Bubble Boba: Monday - Sunday 12:00 – 18:00

Print Centre: Monday – Friday 11:00-16:00 (closed weekends)

Santander: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 10:00 – 18:00, Wednesday 10:00 – 17:00 (closed weekends)

Blackwells: Monday - Friday 9:00 – 17:30 (closed weekends)

Acute Barbers: Monday – Friday 9:00 – 17:00* (closed weekends) *Last walk-ins at 16:30

Co-op: Monday – Friday 07:00 – 20:00, Saturday – Sunday 07:00 – 18:00

Falafel House: Monday – Friday 11:30 – 16:00


Bydd Undeb y Myfyrwyr ar Blas-y-Parc ar agor drwy’r haf. Os rydych yn aros yng Nghaerdydd, gallwch ddod i gael rhybweth i fwyta o Co-op, astudio yn Y Lolfa fynediad i lawer o’n gwasanaethau arferol.

Mae gan rai o’n gwasanaethau amseroedd agor gwahanol dros gyfnod yr haf, felly edrychwch ar restr ohonynt isod i weld pa amser sydd orau i alw heibio.

Adeilad Undeb y Myfyrwyr a Lolfa’r 3ydd Llawr: Ar Agor 24 awr. 

Y Taf: Ar gau nes Medi

Cwrt Bwyd: Ar gau nes Medi

Inc: Llun - Gwener 09:00 – 17:00 a dydd Sadwrn 10:00 – 16:0 (Ar gau dydd Sul a gwyl y banc)

Siop Caru Caerdydd: Ar gau nes Medi – Ar agor yn ystod wythnos graddio

Gwasanaeth Datblygu Sgiliau: Llun - Gwener 09.00 - 17.00. Ar amseroedd penodol oherwydd dysgu ac ymrwymiadau eraill, efallai na fydd staff ar gael i’ch cynorthwyo bob amser, felly e-bostiwch sds@cf.ac.uk os nad oes neb yno

Gwirfoddoli Caerdydd: Oriau agor cyfyngedig dros yr haf. Cysylltwch â volunteering@caerdydd.ac.uk i wneud apwyntiad.

Jobshop: Ar gau rhwng dydd Llun 24ain Gorffennaf - 31ain Awst

Salon: Ar gau dros wyliau'r haf

Magic Wrap: Llun – Gwener 11:00 – 15:00 (ar gau ar benwythnosau)

Coffi Co: Llun – Gwener 8:00 – 17:30, Dydd Sadwrn 09:00 – 18:00, Dydd Sul 10:00 – 18:00

Bubble Boba: Llun – Sul 12:00 – 18:00 (ar gau ar benwythnosau)

Print Centre: Llun – Gwener 11:00 – 16:00 (ar gau ar benwythnosau)

Santander: Llun, Mawrth, Iau, Gwener 10:00 – 18:00, Dydd Mercher 10:00 – 17:00 (ar gau ar benwythnosau)

Blackwells: Llun – Gwener 9:00 – 17:30 (ar gau ar benwythnosau)

Acute Barbers: Llun – Gwener 9:00 – 17:00 (ar gau ar benwythnosau) Slot olaf 16:30

Co-op: Llun – Gwener 07:00 – 20:00, Sadwrn – Sul 07:00 – 18:00

Falafel House: Llun – Gwener 11:30 – 16:00

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.