Revision Aid is back! | Mae Cymorth Adolygu yn ôl!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Coming to a library near you! 

During the next few weeks, your Sabbatical Officers will be at libraries across the campus handing out free tea and coffee to help you through your revision.

Revision tips

Week One

Monday 13th May: ASSL 10:30 - 14:30 

Tuesday 14th May: Maths 10:30 - 14:30 

Wednesday 15th May: Trevithick 10:30 - 14:30 

Thursday 16th May: Main Building 10:30 - 14:30

Tag us in your Revision Aid posts using @CardiffStudents and #RevisionAid

Week Two

Monday 20th May: Aberconway 10:30 - 14:30 (includes virtual reality wellbeing sessions)

Tuesday 21st May: ASSL 10:30 - 14:30 (includes virtual reality wellbeing sessions)

Wednesday 22nd May: Dental 10:30 - 14:30 (includes virtual reality wellbeing sessions)

Thursday 23rd May: Bute 10:30 - 14:30 

Friday 24th May: Main Building 10:30 - 14:30 (includes virtual reality wellbeing sessions)

Week Three

Tuesday 28th May: Cochrane (Heath Campus) 10:30 - 14:30 

Wednesday 29th May: ASSL 10:30 - 14:30 

Thursday 30th May: Bute 10:30 - 14:30 

Friday 31st May: Main Building 10:30 - 14:30 


Need advice?

Things don't always go to plan around exams and assessments, but don't worry we're here to help. If you are worried about any academic issues, you can speak to our Student Advice team who offer confidential advice, information and support. They can help with everything from extenuating circumstances to unfair practice.

Student AdviceYn dod i lyfrgell cyfagos!

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd eich Swyddogion Sabothol mewn llyfrgelloedd ar draws y campws yn darparu te a choffi am ddim i’ch helpu drwy’r adolygu.
 

Cynghorion Adolygu

Tagiwch ni yn eich postiadau Cymorth Adolygu gan ddefnyddio @CardiffStudents a #CymorthAdolyguWythnos Un

Dydd Llun 13eg Mai: ASSL 10:30 - 14:30

Dydd Mawrth 14eg Mai: I’w gadarnhau! 10:30 - 14:30

Dydd Mercher 15fed Mai: Trevithick 10:30 - 14:30

Dydd Iau 16eg Mai: Prif Adeilad 10:30 - 14:30

Dydd Gwener 17eg Mai: Mathemateg 10:30-14:30

Wythnos Dau

Dydd Llun 20fed Mai: Aberconwy 10:30 - 14:30

Dydd Mawrth 21ain Mai: ASSL 10:30 - 14:30

Dydd Mercher 22ain Mai: Deintyddiaeth 10:30 - 14:30

Dydd Iau 23ain Mai: Bute 10:30 - 14:30

Dydd Gwener 24ain Mai: Prif Adeilad 10:30 - 14:30

Wythnos Tri

Dydd Mawrth 28ain Mai: Cochrane 10:30 - 14:30

Dydd Mercher, 29ain Mai: ASSL 10:30 - 14:30

Dydd Iau 30ain Mai: Bute 10:30 - 14:30

Dydd Gwener 31ain Mai: Prif Adeilad 10:30 - 14:30


Angen Cyngor?

Dydi bob dim ddim wastad yn dilyn y trywydd iawn yn ystod arholiadau ac asesiadau, ond peidiwch â phoeni rydyn ni yma i helpu. Os ydych chi’n poeni am unrhyw faterion academaidd, gallwch siarad ag ein tîm Cyngor i Fyfyrwyr sy’n cynnig cyngor cyfrinachol, gwybodaeth a chefnogaeth. Maent yn medru helpu gydag unrhyw beth o amgylchiadau esgusodol i arfer annheg.
 

Cyngor i Fyfyrwyr

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.