AU Awards Ball 2019 | Gwobrau Dawns yr UA 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Congratulations to everyone who was nonimated for an award at the AU Awards Ball 2019 and a big well done to the winners! Our Athletic Union members show so much committment to their clubs throughout the year, whether competing recreationally or competitively, and the AU Awards Ball offers a great chance for us to highlight this.  

"The AU Ball was such a fantastic celebration of all the things our clubs have achieved this year. I was honoured to be able to present awards to such incredible athletes and committee members. Their tireless commitment, as well as the incredible work done by the AU Team, have made this year a stand out one for me. I wish all the best to the clubs for the years to come, and I have every confidence they will continue to go from strength to strength. Thank you #TeamCardiff!" 

Geogie Haynes, VP Sports & Athletic Union President


2019 Winners

Sportsman Of The Year -  Jake Heyward

Sportswoman Of The Year -  Ayesha Garvey

Most Improved Sportsman - Matt Ellis

Most Improved Sportswoman - Lauren Cooper

Coach Of The Year - Lee Herring

Fresher Of The Year - Grace Kinnell

AU President's Award For Outstanding Acheivement - Ruth Holloway

Club Of The Year - Triathlon

Team Of The Year - Ladies Rugby


Club Honours Award

 • Anna Holloway - Aerial Fitness
 • Jasmin Hlavaty - Aerial Fitness
 • Hannah Rickard - Archery
 • Sarah Robbins - Athletics
 • Ben Richards - Badminton
 • Matthew McFerran - Boxing
 • Keziah Fish - Equestrian
 • Rob Highton - Golf
 • Caitlin Ireland - Healthcare Basketball
 • Josh Eynon - Ice Skating
 • Chris Palfrey - Karate
 • Rosie Lloyd - Kayaking
 • Esen Kupeli - Kickboxing
 • Alfie Potter - Korfball
 • Caroline Getley - Lacrosse
 • Holly Merchant - Ladies Basketball
 • Rebekah Cooke - Ladies Cricket
 • Katie Harris - Ladies Football
 • Jude Pickett - Ladies Hockey
 • Rosie Foley - Ladies Rugby
 • Ayako Niina - Medics Ladies Hockey
 • Ronaldas Macas - Men's Basketball
 • Callum Russell - Men's Cricket
 • Adam Brenton - Men's Football
 • Felix Freeston - Men's Hockey
 • Charlie Stonehill - Men's Rugby
 • David Christie - Motorsports
 • Alex Seekings - Mountaineering
 • Pip Williams - Netball
 • Henri Scanlon - Polo
 • Ruth Holloway - Rifle
 • Harry Smallman - Rowing
 • Eve Gadd - Sailing
 • Alex Safar - Snowsports
 • Flo Carr Smith - Squash
 • Ayesha Garvey - Surf Sports
 • Leah Sinnett - Swimming and Water Polo
 • Alexander Thomas - Table Tennis
 • David Varga - Tae Kwon-Do
 • Dom Pearson - Tennis
 • Emma Chard - Trampoline
 • Frederick Purcell - Triathlon
 • Jake Lloyd - Ultimate Frisbee
 • Ella Watson - Volleyball
 • Dylan Thomas - Cuesports
 • Charlie Sandford - Cycling


Llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu am wobr yng Ngwobrau Dawns yr UA 2019 a llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr! Mae ein haelodau Undeb Athletaidd yn dangos gymaint o ymrwymiad i’w clybiau drwy gydol y flwyddyn, boed yn cystadlu o ran hamdden neu yn gystadleuol, ac mae Gwobrau Dawns yr UA yn cynnig cyfle gwych i ni ddathlu hyn.

“Roedd Dawns yr UA yn ddathliad ffantastig o’r holl bethau mae ein clybiau wedi llwyddo i wneud eleni. Roedd hi’n fraint cael cyflwyno’r gwobrau i’r holl athletwyr ac aelodau pwyllgor anhygoel. Mae eu hymrwymiad diflino, yn ogystal â’r gwaith anhygoel a gaiff ei wneud gan Dîm yr UA, wedi gwneud i eleni sefyll allan i mi. Dymunaf y gorau i’r clybiau ar gyfer y dyfodol, ac mae gen i bob ffydd y byddant yn parhau i fynd o nerth i nerth. Diolch #TîmCaerdydd!”

Georgie Haynes, IL Chwaraeon a Llywydd yr Undeb Athletaidd


Enillwyr 2019

Mabolgampwr Y Flwyddyn - Jake Heyward

Mabolgampwraig Y Flwyddyn - Ayesha Garvey

Mabolgampwr a Ddatblygodd Fwyaf - Matt Ellis

Mabolgampwraig a Ddatblygodd Fwyaf - Lauren Cooper

Hyfforddwr Y Flwyddyn - Lee Herring

Glas-fyfyriwr y Flwyddyn - Grace Kinnell

Gwobr Llywydd yr UA am Lwyddiant Rhagorol - Ruth Holloway

Clwb y Flwyddyn - Triathlon

Tîm Y Flwyddyn - Rygbi Menywod


Dyfarniadau Anrhydedd Clwb

 • Anna Holloway - Ffitrwydd Awyr
 • Jasmin Hlavaty - Ffitrwydd Awyr
 • Hannah Rickard - Saethyddiaeth
 • Sarah Robbins - Athletau
 • Ben Richards - Badminton
 • Matthew McFerran - Bocsio
 • Keziah Fish - Marchogaeth
 • Rob Highton - Golff
 • Caitlin Ireland - Pêl-fasged Gofal Iechyd
 • Josh Eynon - Sglefrio Iâ
 • Chris Palfrey - Karate
 • Rosie Lloyd - Clwb Caiacio
 • Esen Kupeli - Bocsio cic
 • Alfie Potter - Korfball
 • Caroline Getley - Lacrós
 • Holly Merchant - Pêl-fasged Merched
 • Rebekah Cooke - Criced Menywod
 • Katie Harris - Pêl-droed Menywod
 • Jude Pickett - Hoci Menywod
 • Rosie Foley - Rygbi Menywod
 • Ayako Niina - Hoci Meddygon Menywod
 • Ronaldas Macas - Pêl-fasged Dynion
 • Callum Russell - Criced Dynion
 • Adam Brenton - Pêl-droed Dynion
 • Felix Freeston - Hoci Dynion
 • Charlie Stonehill - Rygbi Dynion
 • David Christie - Chwaraeon Modur
 • Alex Seekings - Mynydda
 • Pip Williams - Pêl-rwyd
 • Henri Scanlon - Polo
 • Ruth Holloway - Reiffl
 • Harry Smallman - Rhwyfo
 • Eve Gadd - Hwylio
 • Alex Safar - Chwaraeon Eira
 • Flo Carr Smith - Sboncen
 • Ayesha Garvey - Chwaraeon Syrffio
 • Leah Sinnett - Nofio a Pholo Dwr
 • Alexander Thomas - Tenis Bwrdd
 • David Varga - Tae Kwon-Do
 • Dom Pearson - Tenis
 • Emma Chard - Trampolinio
 • Frederick Purcell - Triathlon
 • Jake Lloyd - Frisbee Eithaf
 • Ella Watson - Pêl Foli
 • Dylan Thomas - Cuesports
 • Charlie Sandford - Seiclo

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.