Looking for your next student house? We’ve got you covered. | Chwilio am eich ty myfyriwr nesaf?

Whether it’s your first time, or fifth time, navigating the student rental market can be a mine field. In this Episode of ‘Conc’, Ella and Poppy, from the SU’s own student advice team join Rebecca, your VP Welfare, to talk all things student housing.

normalwelsh
No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

 

 

Whether it’s your first time or fifth time, navigating the student rental market can be a minefield.

 

What area of Cardiff should you start looking in? What should you look for before signing a contract? How do you get your deposit back at the end of the tenancy? In this Episode of ‘Clonc’, Ella and Poppy, from the SU’s own Student Advice team join Rebecca, VP Welfare, to talk all things student housing.

 

Here's a taste of the hot-tips being discussed:

 

  • Think about how big your living space is; a tiny sofa for six of you isn’t going to work.
  • Make sure that the lettings agent aren’t asking you for illegal fees. For example, agency fees, admin fees and inventory check fees are now prohibited.
  • Make sure you thoroughly read through the contract before signing it. Email it over and Student Advice can help you read through and identify any errors.

 

It’s important to know your tenant rights and to get informed, but you don’t have to do it alone. Further Information about student housing can be found here, but don’t hesitate to contact the Student Advice Team at Advice@Cardiff.ac.uk for further information.

 


P'un ai eich tro cyntaf neu'ch pumed tro yw hi, gall llywio'r farchnad rhentu myfyrwyr deimlo’n llethol.

 

Ym mha ardal o Gaerdydd y dylech chi ddechrau edrych? Beth ddylech chi edrych amdano cyn arwyddo cytundeb? Sut mae cael eich blaendal yn ôl ar ddiwedd y denantiaeth? Yn y bennod hon o ‘Clonc’, mae Ella a Poppy, o dîm Cyngor i Fyfyrwyr ein UM yn ymuno â Rebecca, ein Is-lywydd Lles, i siarad am bopeth sy'n ymwneud â thai myfyrwyr.

 

Dyma flas o'r awgrymiadau sy'n cael eu trafod:

 

  • Meddyliwch pa mor fawr yw eich lle byw; dydy soffa fach i chwech ohonoch chi ddim yn mynd i weithio.
  • Gwnewch yn siwr nad yw'r asiant gosod tai yn gofyn i chi am ffioedd anghyfreithlon. Er enghraifft, mae ffioedd asiantaeth, ffioedd gweinyddol a ffioedd gwirio rhestr eiddo bellach wedi'u gwahardd.
  • Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen y cytundeb yn drylwyr cyn ei lofnodi. E-bostiwch e draw a gall Cyngor i Fyfyrwyr eich helpu i ddarllen drwyddo fe a nodi unrhyw wallau.

 

Mae'n bwysig gwybod eich hawliau tenant a chael y gwybodaeth diweddaraf, ond nid oes rhaid i chi wneud hynny ar eich pen eich hun. Mae rhagor o wybodaeth am dai myfyrwyr ar gael yma, ond mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Cyngor i Fyfyrwyr drwy Advice@Caerdydd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

 

Comments

 
default