for i in range(2016,2017):
  pres = Charlie_McGowan
  tres = Jonathan_Roberts
  v_pres = Chloe_Wallace
  soc_sec = Ed_Spendlove
  soc_sec = Cali_Lewis-Roberts
  welfare = Cameron_Manning
  event_co = Luke_Jones
  acad_rep = Izzy_Speed
  first_yr = Anna-Maria_Cutolo
  rag_rep = Nerys_Griffith

for i in range(2017,2018):
  pres = Charlie_McGowan
  tres = Jonathan_Roberts
  v_pres = Luke_Jones
  soc_sec = Anna-Maria_Cutolo
  soc_sec = Cameron_Manning
  welfare = Cameron_Rose
  event_co = Evan_Hicks
  first_yr = Davey_Armstrong
  rag_rep = Cobi_Maynard

for i in range(2018,2019):
  pres = Anna-Maria_Cutolo
  tres = Davey_Armstrong
  v_pres = Cameron_Hales
  soc_sec = Jake_Coulson 
  soc_sec = Amelia_Stokes
  welfare = Chad_Cliff
  event_co = Cai_Stoddard-Jones
  acad_rep = Lewis_Demmon 
  first_yr = Anna_Thomas
  rag_rep = Cobi_Maynard

for i in range(2019,2020): 
  pres = Anna-Maria_Cutolo  
  tres = Davey_Armstrong 
  v_pres = Chad_Cliff 
  soc_sec = Anna_Thomas 
  soc_sec = Ed_Thomas  
  welfare = Georgia_Platt
  event_co = Nathan_Fanner
  acad_rep = Lewis_Demmon  
  first_yr = Seb_Milner
  rag_rep = Luke_Taylor

for i in range(2020,2021): 
  pres = Lewis_Demmon  
  tres = Georgia_Platt 
  v_pres = Nathan_Fanner 
  soc_sec = Anna_Thomas 
  soc_sec = Lucy_Daniel  
  welfare = Aleks_Caesar
  event_co = William_Partridge
  acad_rep = Arun_Kalia  
  rag_rep = Iman_Haq
  
for i in range(2021,2022): 
  pres = Nathan_Fanner  
  tres = Sam_Parry
  v_pres = Georgia_Platt
  soc_sec = Anna_Thomas 
  welfare = Lucy_Daniel
  event_co = Seb_Milner
  acad_rep = Arun_Kalia  
  rag_rep = Seb_Milner

 

 

Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777