Finnerty Templeman Students Parents and Carers Officer

Finnerty Templeman
Students Parents and Carers Officer
Hi, my name is Finnerty, I am an undergraduate student in SHARE, and I am also a mum to a little girl. As Student Parent and Carers officers I want to ensure we are as supported as possible and can gain just as much from our university experience as our peers.

In this role I will do my best to grow the community of student parents and carers and host events such as continuing the coffee mornings which have been hosted previously to bring us together. I want to be involved within the community so I can listen to you and help us get the resources and awareness we need.

Shwmae, fy enw i yw Finnerty, rydw i’n fyfyriwr israddedig yn SHARE, ac rydw i hefyd yn fam i ferch fach. Fel Swyddog Myfyrwyr sy’n Rhieni ac yn Ofalwyr rydw i am sicrhau ein bod yn derbyn digon o gefnogaeth ac ein bod yn gallu buddio o’r profiad prifysgol yn union fel ein cyd-fyfyrwyr.

Yn y rôl yma byddaf yn gwneud fy ngorau i dyfu’r gymuned o fyfyrwyr sy’n rhieni ac yn ofalwyr a chynnal digwyddiadau megis boreau coffi fel sydd wedi bod o’r blaen. Rydw i eisiau bod yn rhan o’r gymuned fel fy mod yn gallu gwrando arnoch chi a’n helpu i gael yr adnoddau a’r ymwybyddiaeth sydd eu hangen.

What I'm Working On?

crm