Sweezel D Souza Mature Students’ Officer

Sweezel D Souza
Mature Students’ Officer

Hello/ Shwmae,

 

A little about me... I am Sweezel, your mature student’s officer for the academic year 2023/24. Currently I am pursuing my master's degree in Physiotherapy at Cardiff University.

 

I am very much passionate to improve the quality of life of mature students who are currently studying or are thinking of starting their university life. Being a mature student has with itself a lot of different challenges, wherein one must balance work, family and student life. 

 

So mature students if you come across any difficulty pertaining to your university life, do not hesitate to contact me. I will try my best to solve your issues and represent the mature student’s cohort, raising opinions and issues that affect your studies and academic life. Also, please do join the mature student’s association to get to know about any events and activities that are taking place for mature students.

 

If you have any queries, requests or just want to have a chat, please feel free to contact me!


Shwmae,

 

Ychydig amdanaf i... Sweezel ydw i, eich Swyddog Myfyrwyr Hŷn ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ar hyn o bryd rydw i’n astudio ar gyfer gradd meistr mewn ffisiotherapi ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Rwy'n angerddol iawn dros wella ansawdd bywyd myfyrwyr hŷn sy’n astudio ar hyn o bryd neu sy’n ystyried dechrau eu bywyd prifysgol. Mae bod yn fyfyriwr hŷn yn dod â llawer o heriau, lle bod angen cydbwyso gwaith, teulu a bywyd fel myfyriwr.

 

Felly, os ydych yn fyfyriwr hŷn ac rydych yn dod ar draws unrhyw anghyfleusterau yn ymwneud â’ch bywyd prifysgol, peidiwch oedi i gysylltu â mi. Byddaf yn gwneud fy ngorau i ddatrys y broblem a chynrychioli myfyrwyr hŷn, gan godi problemau sy’n effeithio ar eich astudiaethau a bywyd academaidd. Hefyd, ymunwch â’r gymdeithas myfyrwyr hŷn er mwyn darganfod mwy am ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer myfyrwyr hŷn.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ceisiadau neu eich bod eisiau sgwrs, croeso i chi gysylltu â mi!

What I'm Working On?

dominos