Nathan Mintz International Students' Officer

Nathan Mintz
International Students' Officer
 
Hi! My name is Nathan, and I am your International Students’ Officer. I am from the United States, and I am currently going into my second year of studying Politics. In my first year, I was involved in the Student Union serving as both an academic rep and as a student senator.

The issues of international students are exceptionally complex and often unique. As an international student, I have experienced my share of issues and I am dedicated to working with the international student community to give support and to represent their interests and issues to the Students Union.

As your International Students’ Officer, I hope to improve the support offered to international students, continue hosting more cultural events, and act as a line of support for any international student that is struggling.

I am exceptionally excited to start work as your International Students’ Officer and if there is anything I can help with, feel free to get in contact.

 
Shwmae! Fy enw i yw Nathan a fi yw eich Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol. Rydw i o’r Unol Daleithiau, ac ar hyn o bryd rydw i yn fy ail flwyddyn yn astudio Gwleidyddiaeth. Yn fy mlwyddyn gyntaf roeddwn yn weithredol o fewn Undeb y Myfyrwyr gan ymgymryd rolau cynrychiolydd academaidd a seneddwr myfyriwr.

Mae’r problemau sy’n wynebu myfyrwyr rhyngwladol yn hynod gymhleth ac yn aml yn unigryw. Fel myfyriwr rhyngwladol rydw i wedi profi tipyn o broblemau ac rydw i wedi fy ymroi i weithio gyda’r gymuned o fyfyrwyr rhyngwladol er mwyn eu cefnogi a chynrychioli eu diddordebau o fewn Undeb y Myfyrwyr.

Fel eich Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol, gobeithiaf wella’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol, parhau i gynnal mwy o ddigwyddiadau diwylliannol, a chefnogi unrhyw fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cael amser anodd.

Rydw i’n hynod gyffrous i ddechrau ar fy ngwaith fel eich Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol, ac os oes unrhyw beth gallaf eich helpu gyda, croeso i chi gysylltu â mi.

What I'm Working On?

default