Trystan Gwennap Ethical & Environmental Officer

Trystan Gwennap
Ethical & Environmental Officer

Hi! I'm Trystan, I study International Relations and Politics and I'm your Ethical and Environmental Officer.

My introduction to sustainable activism began when I learnt about the detrimental impact of the Fashion Industry on the environment; leading to me prioritising sustainability in my own wardrobe and personal choices as well as being the President Sustainable Fashion Society in my second year. Throughout my presidency my passion grew for sustainability alongside my awe for all the environmental activists that I encountered whilst immersing myself in the community. My aim ,as one of your elected representatives, is to implement waste-reduction programmes such as a donation and borrowing costume system and reducing the minimising the carbon footprint and waste created by food within the University.


Shwmae! Trystan ydw i, rydw i’n astudio Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth a fi yw eich Swyddog Moesegol ac Amgylcheddol.

Dechreuodd fy nghyflwyniad i weithredu cynaliadwy pan ddysgais am effaith niweidiol y diwydiant ffasiwn ar yr amgylchedd; gwnaeth hyn fy ysgogi i flaenoriaethu cynaliadwyedd gyda fy nillad i ac i fod yn llywydd ar y Gymdeithas Ffasiwn Gynaliadwy yn fy ail flwyddyn. Yn ystod fy nghyfnod yn y rôl tyfodd fy angerdd am gynaliadwyedd ynghyd â fy mharch tuag at yr holl unigolion sy’n gweithredu o blaid yr amgylchedd y cwrddais â fel rhan o’r gymuned. Fy nod, fel un o’ch cynrychiolwyr etholedig, yw gweithredu rhaglenni lleihau gwastraff megis system rhoi a benthyg gwisgoedd, a lleihau’r ôl troed carbon a gwastraff sy’n cael eu creu gan fwyd o fewn y Brifysgol.

 

What I'm Working On?

default