Go Global

Join the Guild of Societies for a celebration evening of diversity and culture!

Date: Thursday 2nd March
Location: Y Plas Doors Open: 6pm
Tickets: £4

Ymuna ag Urdd y Cymdeithasau am noswaith o ddathlu amrywiaeth a diwylliant!

Dyddiad: Dydd Iau 2il o Fawrth
Lleoliad: Y Plas Drysau’n Agor: 6yh
Tocynnau: £4

Go Global Thu 2 Mar 2023 - E-ticket

Ref: T10451560

Add to Basket

Price: £4.00