Go Global

Join the Guild of Societies for a celebration evening of diversity and culture!

Date: Thursday 2nd March
Location: Y Plas Doors Open: 6pm
Tickets: £4

Ymuna ag Urdd y Cymdeithasau am noswaith o ddathlu amrywiaeth a diwylliant!

Dyddiad: Dydd Iau 2il o Fawrth
Lleoliad: Y Plas Drysau’n Agor: 6yh
Tocynnau: £4

Go Global Thu 2 Mar 2023 - E-ticket

Ref: T10451560

Add to Basket

Price: £4.00
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777