Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We are always looking for ways to make the Students’ Union better for you, and over the next few months we will be redeveloping the Ground Floor. Here’s a full list of what’s happening to each of the outlets over the summer break:

Student Letting – Moving to Y Stiwdio (1st Floor) on Thursday 19th May

IT Shop – Moving to Y Stiwdio (1st Floor) Friday 20th May

Cutting Edge: Closed until September

Santander: Closing Friday 19th May – September

Print Centre: Closing Friday 27th May – September

Magic Wrap: Closing Friday 29th May – September

Blackwell: Closing Friday 20th May – September


 

Rydym o hyd yn edrych am ffyrdd i wella Undeb y Myfyrwyr i chi, a dros y misoedd nesaf, fe fyddwn yn adnewyddu’r Llawr Gwaelod. Dyma restr llawn o beth fydd yn digwydd i bob un o’r allfeydd dros wyliau’r haf:

Gosod Tai Myfyrwyr – Symud i Y Stiwdio (Llawr 1af) dydd Iau Mai 19

Siop TG – Symud i Y Stiwdio (Llawr 1af) dydd Gwener Mai 20

Cutting Edge: Ar Gau nes Medi

Santander: Cau dydd Gwener Mai 19fed – Medi

Canolfan Brintio: Cau dydd Gwener Mai 27ain – Medi

Magic Wrap: Cau dydd Gwener Mai 29ain – Medi

Blackwell: Cau dydd Gwener Mai 20ain – Medi

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 
Cardiff University Students’ Union, registered in Wales. Nothing here in contained constitutes an order for goods or services unless accompanied by an official order

Telephone | 029 2078 1400 Email | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Website | cardiffstudents.com Address | Park Place Cardiff CF10 3QN Charity No. | 1137163 Company Registration No. | 07328777
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, wedi’i gofrestru yng Nghymru. Nid oes dim yn gynwysedig yma yn gorchymyn am nwyddau neu wasanaeth oni bai bod archeb swyddogol yn cyd-fynd ag ef

Ffôn | 029 2078 1400 E-bost | StudentsUnion@Cardiff.ac.uk Gwefan | cardiffstudents.com Cyfeiriad | Plas y Parc Caerdydd CF10 3QN Rhif Elusen | 1137163 Rhif Cofrestredig y Cwmni | 07328777