Ground Floor Redevelopment | Adnewyddu’r Llawr Gwaelod

We’re making things bigger and better | Rydym wrthi’n gwella pethau

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

We are always looking for ways to make the Students’ Union better for you, and over the next few months we will be redeveloping the Ground Floor. Here’s a full list of what’s happening to each of the outlets over the summer break:

Student Letting – Moving to Y Stiwdio (1st Floor) on Thursday 19th May

IT Shop – Moving to Y Stiwdio (1st Floor) Friday 20th May

Cutting Edge: Closed until September

Santander: Closing Friday 19th May – September

Print Centre: Closing Friday 27th May – September

Magic Wrap: Closing Friday 29th May – September

Blackwell: Closing Friday 20th May – September


 

Rydym o hyd yn edrych am ffyrdd i wella Undeb y Myfyrwyr i chi, a dros y misoedd nesaf, fe fyddwn yn adnewyddu’r Llawr Gwaelod. Dyma restr llawn o beth fydd yn digwydd i bob un o’r allfeydd dros wyliau’r haf:

Gosod Tai Myfyrwyr – Symud i Y Stiwdio (Llawr 1af) dydd Iau Mai 19

Siop TG – Symud i Y Stiwdio (Llawr 1af) dydd Gwener Mai 20

Cutting Edge: Ar Gau nes Medi

Santander: Cau dydd Gwener Mai 19fed – Medi

Canolfan Brintio: Cau dydd Gwener Mai 27ain – Medi

Magic Wrap: Cau dydd Gwener Mai 29ain – Medi

Blackwell: Cau dydd Gwener Mai 20ain – Medi

 

Comments

 
dominos