Be involved in how the Students’ Union is run | Byddwch yn ran o redeg Undeb y Myfyrwyr

Apply to be a Student Trustee! | Gwnewch gais i fod yn Ymddiriedolwr Myfyriwr!

No ratings yet. Log in to rate.

Cymraeg

Want to be involved in how the Students’ Union is run? Apply to be a Student Trustee!

Being a trustee is a valuable and rewarding experience. You’ll get to make a lasting difference and influence how the Students’ Union is run. It’s also an excellent opportunity to develop your skills; you‘ll gain board-level experience in decision making, teamwork, communication and planning; you’ll learn about management of finances, people and strategy - all of which will look great on your CV.

We are looking for at least two students to join our Board of Trustees from July 2019.   The Trustees are ultimately responsible, individually and collectively, for all activity within the Union. It's an excellent opportunity, so find out more by downloading the Trustee Application Pack 

The closing date for completed applications is 12 noon on Friday 3 May 2019


Eisiau bod yn rhan o redeg Undeb y Myfyrwyr? Gwnewch gais i fod yn Ymddiriedolwr Myfyriwr!

Mae bod yn ymddiriedolwr yn brofiad gwerthfawr. Byddwch yn cael y cyfle i wneud gwahaniaeth parhaol ac yn dylanwadu sut caiff Undeb y Myfyrwyr yn cael ei redeg. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau. Byddwch yn ennill profiad eang mewn gwneud penderfyniadau, gwaith tîm, cyfathrebu a chynllunio; byddwch yn dysgu ynglyn â rheoli cyllid, pobl a strategaeth - bydd hyn oll yn edrych yn wych ar eich CV.

Rydyn ni'n chwilio am o leiaf 2 fyfyriwr i ymuno ein Bwrdd Ymddiriedolwyr o Orffennaf 2019 ymlaen.   Mae’r Ymddiriedolwyr yn gyfrifol, yn unigol ac ar y cyd, am bob gweithgaredd o fewn yr Undeb. Mae’n gyfle gwych, felly darganfyddwch fwy drwy lawr-lwytho y Pecyn Cais Ymddiriedolwr 

Dyddiad cau cwblhau’r ffurflenni cais yw 12 hanner dydd ar Ddydd Gwener 3ydd Mai 2019.

Comments

 
crm